Statsbudsjettet 2023:

PÅ STEDE HVIL: De som jobber med å ta vare på landets mange vernete fartøyer får ikke mer penger i 2023.
PÅ STEDE HVIL: De som jobber med å ta vare på landets mange vernete fartøyer får ikke mer penger i 2023.

Ingen økninger til fartøyvern

Riksantikvarens budsjett for 2023 blir i liten grad endret. Dette vil også gjelde midlene til fartøyvern.

I realiteten kan stillstanden innebære merkbare kutt for en del fartøyvernprosjekter ettersom prisstigningen har vært svært kraftig det siste halvåret. Dette ble for eksempel merkbart under sensommerens storstilte Fjordsteam-mønstring i Bergen, der mange kulturvernentusiaster rapporterte at det var vrient å finne penger til å delta på grunn av skyhøye drivstoffkostnader.

Riksantikvarens verneliste omfatter vel 250 historiske fartøy, av disse er 14 fredet, resten har status som vernet. Over halvparten av fartøyene har store behov for tiltak og utbedring, resten har moderate behov for tiltak eller blir holdt i stand gjennom ordinært vedlikehold.

Statsbudsjettet 2023 foreslår at tilskudd til kulturminner i hovedsak vil ligge på samme nivå som tidligere ved at kronebeløpet på tilskuddspostene er videreført. Dette er midler eiere av kulturminner kan søke støtte over ulike poster.

Et særskilt unntak er det for seilskipet «Anna Rogde», som fikk tilført engangsmidler i 2022. Dette er ikke videreført på fartøyvernposten, som dermed reduseres med vel to millioner kroner.

Forbundet Kysten sier at budsjettet ikke innebærer stor dramatikk, selv om noen poster får en uheldig nedgang. Men i en kommentar på Facebook påpeker organisasjonen også at at budsjettet slett ikke følger opp regjeringens mange løfter:

– Særlig med tanke på at 2022 er Frivillighetens år, er dette budsjettet i det hele tatt lite offensivt. Regjeringens mange ord om å styrke frivilligheten og kystkulturen reflekteres ikke i dette budsjettet. Når kommer den store satsningen, slik vi i mange år har blitt lovet, blant annet i Hurdalsplattformen, museumsmeldingen, kulturmiljømeldingen og frivillighetsmeldingen?