SØPPELPKUKKING: 150 tonn avfall er hentet fra havbunnen.

Setter fokus på forsøpling under havoverflaten

Etter å ha ryddet 150 tonn avfall fra havbunnen i Smedasund er tiden moden for miljøkonferanse om forsøpling.

Publisert Sist oppdatert

Clean Ocean velger Haugesund som vertskapsby når Europas første miljøkonferanse med fokus på marin forsøpling og rydding av havbunnen arrangeres. I en pressemelding skriver arrangøren at konferansen skal bidra til å øke kunnskapen rundt dagens avfallsutfordringer, engasjere til innsats og muliggjøre marine ryddeaksjoner under havflaten. Clean Ocean skriver videre i pressemeldingen at det hver dag dumpes titusenvis av tonn med avfall i verdenshavene, og dette er avfall som i stor grad består av materialer det tar mange hundre år å bryte ned og ikke er synlig. Det påpekes også at noe av det mest skadelige avfallet som havner i havet er plast som dreper et betydelig antall sjødyr årlig og som bidrar til å ødelegge hele økosystemer. Og det er nettopp disse miljøutfordringene som blir tema når Clean Ocean arrangeres for første gang i begynnelsen av februar i Haugesund. Den praktiske tilnærmingen til rydding av havbunnen gjør konferansen til den første i sitt slag i Europa.

150 tonn

– Med tanke på de enorme utfordringene som følger med marin forsøpling, følte vi det var viktig å bidra til å spre kompetanse og motivasjon til å gjøre noe med problemet. Vårt mål er at konferansen skal lede til engasjement både i det offentlige, i næringslivet og blant privatpersoner, og at vi kan legge til rette for nye initiativ som løser utfordringene rundt marin forsøpling, sier Åge Wee, som er styreleder både i Slettaa Dykkerklubb og miljøforeningen Hummerhuset.

STYRELEDER: Åge Wee.

Disse to organisasjonene står også bak en av verdens største opprydningsaksjoner under vann, «Aware Smedasund», som siden 2013 årlig har samlet mer enn 150 tonn avfall fra havbunnen. Styrelederen har gått sammen med Lars Einar Hollund og Frederik Finnes, som initiativtaker og arrangør av Clean Ocean Conference. De tre har ifølge pressemeldingen som ambisjon å skape både nasjonal og internasjonal bevissthet rundt utfordringene knyttet til marin forsøpling.

Flere foredragsholdere

Blant foredragsholderne som nevnes i pressemeldingen er Nina Jensen, marinbiolog og leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean og tidligere leder av WWF i Norge. Stortingsrepresentant og medlem av Energi og miljøkomiteen, Stefan Heggelund (H), tar turen til Haugesund, sammen med fagrepresentanter fra Klima- og miljødepartementet. En rekke eksperter fra blant annet Havforskningsinstituttet og gjenvinningsaktøren Geminor skal dele av sin kunnskap, i tillegg til blant andre miljøforkjemperen Ruben Oddekalv og flere oppryddingseksperter fra ulike dykkermiljøer. Ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn (A), åpner konferansen fredag morgen.