FRIGITT: Kystverket frigjør dybdedata noe som vil gi mer detaljerte digitale sjøkart

Ny forskrift gjør sjøkartene bedre

Statens Kartverk foretar oppmålinger og lagrer dybdedata langs norskekysten. Fram til 2024 var mye av dataene gradert informasjon, men nå gjøres detaljerte dybdedata ned til 30 meter tilgjengelig.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. januar 2024 kom en ny forskrift som medførte frigivelse av detaljerte dybdedata ned til 30 meter. Denne endringen betyr at tidligere sikkerhetsgradert informasjon nå er tilgjengelig for båtførere. Kystverket skriver på sine hjemmesider at frislippet vil bety mye for sikkerheten for sjøtrafikken. Kystverket har vært en pådriver for å få frigitt informasjonen, og begrunner det blant annet med at mange av områdene der fritidsbåter ferdes har manglet detaljerte sjømålinger. 

Gjøres tilgjengelig for digitale sjøkart

De nye dataene er gjort tilgjengelig for produsenter av digitale sjøkart. Tilbydere av digitale sjøkart kan selv være med å forbedre kartene ved å scanne områder ved bruk av ekkolodd og dele denne informasjonen. Dette har tidligere ikke vært tillatt, skriver vårt søstermagasin SEILmagasinet. 

Statens Kartverk arbeider fortløpende med å gjøre dybdedataene tilgjengelig, hvor detaljerte målinger allerede eksisterer. Kartverket informerer samtidig om at ca. 60% av Norges kystlinje ikke har moderne arealdekkende målinger i dybden 0-20 meter.

KART: Navinonics tegner opp nye dybdedata under veis. Dataene lagres på iPaden og kan hentes frem, eller skjules etter ønske.

Enklere å planlegge sjørute og ankring

Detaljerte dybdedata vil hjelpe båtførere med å unngå grunner, undervannsskjær og andre farer som kan føre til grunnstøting. Med detaljerte data er det mulig å velge den mest sikre og effektive ruten, noe som kan være spesielt viktig i ukjent farvann eller i farvann med mye trafikk. Detaljerte dybdedata er også viktig ved ankring og for å kunne forstå strømforholdene. Tilgjengeliggjøring av dybdedata er derfor et lovende skritt mot en tryggere og mer informert båtopplevelse langs den norske kysten. 

For fullstendig informasjon og detaljer om denne endringen, besøk Kystverkets nettside her.