Båtulykke på Askøy. En mann i 40 årene omkom.
BÅTULYKKE: På Askøy utenfor Bergen omkom en mann i 40 årene da båten traff et skjær.

23 omkom i fritidsbåtulykker

Fortsatt langt unna nullvisjon. 

Publisert Sist oppdatert

23 personer omkom i ulykker med fritidsbåt i 2023. Hele 19 av dem hadde ikke redningsvest eller annet flyteutstyr, og 22 var menn. Tolv døde etter å ha falt i vannet, og hele sju av disse dødsulykkene skjedde da folk forsøkte å gå om bord eller forlate fartøyet. I 47 prosent av ulykkene var alkohol involvert. 

Til tross for Sjafartsdirektoratets 0-visjon, Redningsselskapets vestkampanjer og Flytes fokus mot drukning, er det fortsatt langt igjen til at nullvisjonen er oppnådd. Kanskje er det en utopi, men som Sjøfartsdirektoratet sier hvilken visjon skulle vi ellers ha hatt?

Fallulykker hyppigste dødsårsak

- Det er fortsatt ulykker der folk omkommer etter fall over bord, eller når de skulle gå mellom båt og brygge, som dominerer ulykkesbildet for fritidsfartøy. Dette viser hvor viktig det er å tenke sikkerhet i alle ledd, også når båten ligger fortøyd, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Utover fallulykkene omkom fire personer etter kantring, tre personer etter grunnstøting, to personer etter gasslekkasje, en person forliste med en oppblåsbar kajakk, og en person etter kollisjon med stake. Ulykkene med grunnstøting og kollisjon skjedde alle i nedsatt sikt og relativt høy hastighet.

Flest uten flyteutstyr

Til tross for at Sjøfartsdirektoratet oppfordrer alle som ferdes på sjøen og bruker fritidsfartøy til å bruke flyteutstyr ser vi at de fleste som omkommer velger dette vekk.

Kun fire personer omkom med flyteutstyr i 2023. Hele 19 personer omkom uten.

- Vi oppfordrer alle til å benytte flyteutstyr. Tallene viser hvor viktig dette er som et risikoreduserende tiltak. Selv om det ikke er påbudt å ha på flyteutstyr når båten ligger fortøyd til kai, kan det være lurt å ta på vest før man går ut på brygga, sier Hareide.

Tidligere år har Sjøfartsdirektoratet også observert tilfeller der flyteutstyret er blitt benyttet, men ikke på riktig måte. For eksempel har det blitt rapportert om situasjoner der skrittstroppen ikke er riktig festet, noe som kan medføre at vesten glir opp over hodet og fører til at hodet havner under vann. Det er også viktig å merke seg at automatisk oppblåsbare vester krever vedlikehold for at de skal virke som tiltenkt.

Rus fortsatt en medvirkende faktor

Politiet har bekreftet at elleve av de 23 omkomne i 2023 var påvirket av alkohol eller andre rusmidler da ulykkene inntraff. I tre av tilfellene er det fortsatt ukjent om personene var påvirket eller ikke.

Av de elleve omkomne med ruspåvirkning i 2023, var seks personer førere av båten når ulykken inntraff. Tre av de omkomne var passasjerer. To av disse omkom i samme ulykke hvor også fører var ruspåvirket, men overlevde ulykken. To personer mistet livet etter å ha falt mellom båt og brygge når båten var fortøyd.

De omkomne som var ruspåvirket hadde i flere av tilfellene en kombinasjon av alkohol, blandingsrus eller annen type rus. Promillenivået varierte mellom 0,44 og 2,42 promille blant de som omkom.

- I Norge har vi over én million fritidsbåter, og dersom båten benyttes som fremkomstmiddel til og fra steder der det serveres alkohol, er det viktig å avklare på forhånd hvem som skal holde seg edru slik at de kan føre både båt og passasjerer trygt hjem igjen, oppfordrer sjøfartsdirektøren.

Menn over 50 overrepresentert

22 av de 23 som har mistet livet i 2023, var menn. Dette er en gjentagende trend år etter år. Siden Sjøfartsdirektoratet begynte å registrere ulykker i 2001, har 663 menn mistet livet, mens kun 45 kvinner har mistet livet i samme periode. Gjennomsnittsalderen blant de omkomne i 2023 var omtrent 53 år.

Noe av grunnen til at andelen menn er så høy er nok at det er en klar overvekt av menn som bruker fritidsfartøy, gjerne alene. Mange av de omkomne har lang erfaring fra båtlivet.

- Selv om man er erfaren med båtlivet, er det viktig å ha et bevisst forhold til sikkerhet. Ha en god plan for hva du skal gjøre dersom du havner i en uønsket situasjon, og ha med nødvendig sikkerhetsutstyr. Vi har ingen å miste, avslutter Hareide.