Mia Bergmann tar over roret etter Siv Jensen i Flyte
Mia Bergmann tar over roret etter Siv Jensen i Flyte

Mia Bergmann tar over roret etter Siv Jensen i Flyte

Mia Bergmann maner til økt innsats og håper på økt støtte fra myndighetene i arbeidet med å redusere antallet drukningsulykker i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Pressemelding fra Flyte

Flyte ble etablert i 2022 og er en paraplyorganisasjon for alle som arbeider med å redusere antallet drukningsulykker i Norge. Etter å ha blitt ledet av Siv Jensen i oppstartsperioden overtar Mia Bergmann nå som ny daglig leder. Bergmann har til sammen 30 års erfaring med merkevarebygging, innovasjon, ledelse og organisasjonsutvikling i en rekke ulike norske og internasjonale selskaper. Styreleder Kim Hagen Bertheussen trekker frem samhandling og mobiliseringskraft som viktige egenskaper i arbeidet videre.

– Flyte har allerede oppnådd mye på kort tid, sier bertheussen i en pressemelding fra Flyte. Regjeringen har etter påtrykk fra oss og flere andre vedtatt en nullvisjon for drukning, og arbeidet med en handlingsplan er påbegynt. I det videre arbeidet med å omgjøre planer til resultater vil samarbeid bli helt avgjørende. Bergmanns erfaring fra komplekse organisasjoner og problemstillinger, og hennes evne til å motivere og mobilisere blir derfor svært viktig, sier Bertheussen.

Sammensatt problemstilling

Hvert år dør rundt 90 mennesker i drukningsulykker. Ni av ti av de som druknet i 2022 var menn, og 42 prosent var eldre enn 60 år. Denne aldersgruppen utgjør en stadig større del av drukningsstatistikken. Men årsakene til de mange drukningsulykkene er sammensatt og det må derfor jobbes med å løse mange ulike utfordringer samtidig.

– Drukningsproblematikken er kompleks, og det krever god laginnsats skal vi lykkes med å skape varig endring. Vi er avhengig av at myndighetene skaper tydelige og motiverende rammer for arbeidet slik de nå er i ferd med å gjøre. Deretter må vi utnytte spisskompetansen hos hver enkelt som jobber innenfor feltet, og løse oppgave for oppgave sammen, sier Bergmann.

Siv fremdeles på laget

Siv Jensen vil fortsatt jobbe for Flyte, men i en friere rolle som politisk rådgiver. Hovedansvaret vil være myndighets- og samfunnskontakt, men hun vil også fungere som sparringspartner for resten av organisasjonen.

– Med Mia om bord kan jeg rendyrke det jeg virkelig er god på. I praksis betyr det at Flyte vil få økt kapasitet og gjennomføringsevne, og bli en enda viktigere kraft i arbeidet med å redusere drukninger i Norge, sier Siv Jensen.

Må forstå risikoadferd bedre

Det finnes god kunnskap om hva som forårsaker drukning i Norge, men allikevel har antallet drukningsulykker holdt seg stabilt høyt over mange år. Med en vedtatt nullvisjon har Flyte forventninger til at det også bevilges mer midler til det forebyggende arbeidet i årene som kommer.

– Vi har startet godt, men skal vi lykkes trenger vi et nytt gir, og mer drivstoff. Vi må blant annet forstå hvorfor så mange utsetter seg selv for unødvendig risiko når de ferdes på og ved vann. Vi må sørge for at de gode holdningene som finnes der ute overdøver de mindre gode, vi må redusere den sosiale aksepten for risikoadferd og sammen må vi skape gode praktiske løsninger som gjør det enklere for folk å ferdes på en trygg og sikker måte på og ved vann, avslutter Bergmann.