Norboat anbefaler båtfolk å bruke 98 oktan bensin, trass i nye standarder.

Frykter motorstopp og havarier med ny bensin

Denne våren innføres en ny bensinstandard, 95 oktan E10, som betyr at bensinen nå kan inneholde inntil 10 prosent bioetanol. Nå advarer Norboat båtfolk mot å bruke den nye, og angivelig mer miljøvennlige, bensinstandarden, og oppfordrer alle marinaer til å tilby 98 oktan E5.

Publisert Sist oppdatert

Innføringen av økt etanolinnblanding i bensinen er et grep for å redusere klimagassutslipp fra forbrenningsmotorer, og skal bidra til at Norge oppnår ytterligere reduksjon av klimagassutslipp.

De aller fleste båtmotorer tåler E10 bensin, og det er kun totaktere og andre eldre motorer som ikke er laget for å tåle inntil 10 prosent etanolinnblanding. Norboat anbefaler likevel samtlige båteiere å fylle 98 oktan E5 og samtlige marinaer å tilby 98 oktan E5.

Frykter motorstopp på grunn av vann i bensinen

Økt etanolinnblanding medfører nemlig store utfordringer knyttet til lagring av bensin, som igjen kan resultere i fremdriftshavari og motorstopp på båter. Etanolinnblandingen gjør at betyr at bensinen tiltrekker seg fuktighet og vann. Allerede etter noen ukers lagring vil vanninnholdet i bensinen ha økt.

-Vann i bensinen kan bli en hyppig årsak til motorstopp dersom båtfolk fyller den nye E10 bensinen, ettersom båter har et annet forbruksmønster enn for eksempel en bil. En båt som kun brukes noen timer ad gangen og kanskje bare i helgene, og en tank som derved ikke fylles med fersk bensin hyppig, vil med E10 på tanken risikere motorstopp neste gang båten skal brukes. Det kan medføre farlige situasjoner da motorstopp på sjøen innebærer andre risikomomenter enn motorstopp langs veien, sier Bjønness.

Anbefaler 98 oktan bensin

Norboat anbefaler derfor samtlige båteiere å gå over til å fylle 98 oktan. Denne bensinkvaliteten har fortsatt betegnelsen E5, og er foreløpig uten innblanding av bioetanol selv om betegnelsen tillater inntil 5 prosent.

-Vi anbefaler samtlige båteiere å fylle 98 oktan fremover. Samtidig anbefaler vi samtlige marinaer som leverer drivstoff til fritidsbåter å kun tilby 98 oktan fremover. Vi er klar over at ikke alle drivstoffselskaper leverer 98 oktan, men av sikkerhetshensyn oppfordrer vi nå allikevel marinaene å gå over til 98 oktan som bensinkvalitet til båt, sier Bjønness.

Til sammenligning ble E10 innført i nabolandet Sverige for to år siden. Etter oppfordring fra Sweboat (svenske båtbransjeforbundet) leverer de fleste marinaer i Sverige nå 98 oktan til båter for å unngå utfordringene E10 representerer i båter og marine miljøer.

Sikkerhet versus miljø

-Normalt sett ville vi aldri frarådet båtbrukere å ta i bruk det som presenteres som det mest miljøvennlige alternativet, men her er det to faktorer som spiller inn. For det første er det delte meninger blant eksperter hvor mye mer miljøvennlig E10 faktisk er. For det andre ser vi som nevnt en sikkerhetsrisiko ved at den nye bensinen tåler lagringen dårligere, hvilket kan medføre uønskede situasjoner med motorstopp», avslutter Bjønness i Norboat

Norboat er båtbransjeforbundet i Norge. Vi representerer en samlet fritidsbåtbransje og har 390 medlemsbedrifter i hele landet. Våre medlemmer er båtbyggere og båtimportører, motorimportører, serviceverksteder, marinaer og resten av bransjen som jobber innenfor fritidsbåtsegmentet. Vi jobber for at bransjen skal ha gode næringsvilkår, samtidig jobber vi for trygghet og sikkerhet for båtbruker. Vi ønsker at alle skal ha gode opplevelser på sjøen og vi ønsker at alle båtbrukere skal komme trygt og sikkert hjem fra båtturene