Det kan bli like streng promillelov på sjøen i Norge som i Sverige.
Det kan bli like streng promillelov på sjøen i Norge som i Sverige.

Fylla har skylda i mange dødsulykker

Mer enn én av tre dødsulykker med båt i fjor skjedde i rus. Fire omkomne kolliderte og fire falt mellom båt og brygge.

Publisert Sist oppdatert

Yngre båtførere omkom i grunnstøting eller kollisjon i høy fart på vei fra fest, mens eldre falt mellom båt og brygge etter fest på land, viser granskningen som Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har gjort av ulykkene i fjor. Av 23 omkomne var det promille i åtte av tilfellene.

Fire omkom i forbindelse med grunnstøtinger og kollisjoner i fjor. Dødsulykkene oppstod da folk var på vei hjem fra uteliv. De skjedde med motorbåt og vannskuter i høy fart, og de omkomne var under 45 år.

Felles for ulykkene var høy fart, moderat til tydelig ruspåvirkning (over én i promille) og tussmørke (nautical twilight), melder SHT.

Brygge

20 prosent av fjorårets dødsulykker fra fritidsbåt var fall mellom båt og brygge. Fellesnevneren her er eldre folk, på vei hjem fra fest om natten. De omkomne hadde i snitt 2,2 i promille, noe som kan ha bidratt til at de har falt i sjøen, men også til at de ikke har klart å komme opp. Ingen hadde på seg flyteplagg.

Les også: Nedkjøling bak dødsulykker på sjøen

Ulykker

I løpet av de siste ti årene har kun en mindre andel av grunnstøtinger medført død.

Fra 2008 til 2017 har antallet ulykker med fritidsbåter vokst fra snaue 1200 ulykker til over 1400 ulykker, ifølge opplysninger fra Hovedredningssentralen og Redningsselskapet. I denne perioden har det også kommet til flere nye båter på fjorden, spesielt kajakker og små motorbåter.

De ulike sikkerhetsproblemene på sjøen krever ulike løsninger, oppsummerte Pål Brennhovd etter å ha presentert funnene i SHTs undersøkelser. Kommisjonen har utelukket selvmord og død i forbindelse med næring fra statistikken.

Hele rapporten kan leses på nettsiden til Statens Havarikommisjon for Transport.

 Les også: Varsler påbud om dødmannsknapp