Cummins og Danfoss vil bli karbonnøytrale

Motorgigant Cummins og danske Danfoss skal samarbeide om nye hybridløsninger og annen miljørettet teknologi for å kutte CO2-utslippene fra marin virksomhet.

Publisert Sist oppdatert

Den amerikanske dieselmotorprodusenten har et ambisiøst mål om å oppnå nullutslipp for sine produkter innen 2050. I en pressemelding skriver Cummins at avtalen med Danfoss vil legge til rette for avkarbonisering av den marine industrien, og viser til at IMO (Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen) har som mål å redusere den marine industriens klimagassutslipp med 40% fra 2008-nivået allerede innen 2030.

Hybride og helelektriske systemer blir da en del av fremtidens løsninger.

Det er Danfoss Power Solutions’ Editron-divisjon som har undertegnet intensjonsavtalen (MoU) med Cummins. Danfoss Editron har avdelinger i Finland og i USA, og designer, produserer og leverer avanserte drivsystemer for marin sektor, til transportindustrien og til anleggsbransjen.

Cummins og Danfoss Editron vil sammen utvikle nye løsninger for marin fremdrift og fokusere på en ny generasjon dieselgeneratorer med variabel hastighet, brenselceller og tilhørende energilagringspakker, melder Cummins.