RISIKO: Hvem bærer risikoen for endring i valutakurs mellom kontraktsinngåelse og levering? (ILLUSTRASJONSFOTO: ATLE KNUTSEN)
RISIKO: Hvem bærer risikoen for endring i valutakurs mellom kontraktsinngåelse og levering? (ILLUSTRASJONSFOTO: ATLE KNUTSEN)

Kjøp av ny båt og risikoen for valutasvingning

Kjøp av båt ble fremskyndet for å slippe prisøkning fra fabrikk. Sluttprisen ble likevel høyere, som følge av valutakursen. Kjøperen spør Båtmagasinets jurister om han da kan heve kjøpet.

Publisert Sist oppdatert

Jeg kjøpte en ny båt i vinter hvor jeg fikk tilbud om demokupp/vinterkupp til gamle priser, forutsatt at jeg underskrev kjøpsavtale før ny prisliste av (2019, red.anm). Prisen i henhold til kontrakten var 1 869 000 kroner. Grunnlaget for kjøpekontrakten var en prisliste datert 1. juli 2018, og i forkant fikk jeg en e-post hvor selgeren skrev: «NB: For at vi skal greie denne prisen må båten bestilles før 7. juli 2019 på grunn av nye prislister frå fabrikk!». Nå før levering fikk jeg imidlertid en e-post fra selger hvor han skriver at valutakursen har steget og at prisen må økes med 77 664 kroner, slik at endelig kjøpesum blir 1 946 664 kroner. Selgeren hevder endringer i valutakursen vil endre prisen og at dette er kjøpers risiko. Det vises samtidig til kontrakten side 2, hvor det står at: «Dersom det gjennomføres endringer i valutakurs … som får anvendelse for den solgte båten, skal kjøpesummen endres tilsvarende.» Når jeg aksepterer et tilbud i norske kroner nettopp for å sikre en gitt pris frem til levering, er jeg uenig i at jeg skal ha risikoen for valutaendring i perioden. Da ville det i så fall vært naturlig at dette hadde vært opplyst og tatt med som et punkt i hovedkontrakten. Jeg mener derfor at jeg i henhold til forbrukerkjøpsloven er i min fulle rett til å hevde at kontrakten er oppfylt fra min side etter overlevering av båten som skal skje til avtalt pris. Er du enig?

Svar:

Spørsmålet i denne saken er om det er avtalt en fast og ikke regulerbar pris eller om prisen skal reguleres i henhold til valutakursen før levering. I prinsippet er det nok anledning til å avtale en regulerbar pris også i forbrukerkjøp, men dette må forutsette en klar og tydelig avtale. Og ja, jeg er da enig i at det i så fall burde vært tydelig opplyst og tatt med som et klart punkt i hovedkontrakten. Her burde det fremkommet at prisen var stipulert og ikke var en endelig totalsum/-pris. Slike vilkår bør ikke gjemmes bort i liten tekst i selgers vage og uklare standardvilkår. Etter avtaleloven § 38 b skal en næringsdrivende, før det blir inngått avtale, gi forbrukeren opplysninger om «den samlede prisen for varen … eller, dersom … prisen ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, metoden for beregning av prisen, samt eventuelle tilleggskostnader». Slike opplysninger skal gis på «en klar og forståelig måte».

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Digitalt abonnement - 49 kroner per måned, første måned gratis

Bestill her

Digitalt abonnement - 495 kroner per år

Bestill her

Total abonnement - 949 kroner per år

Bestill her

Powered by Labrador CMS