TILBAKETREKKING: Rana Plast har ikke gitt Sjøfartsdirektoratet tilstrekkelig dokumentasjon på hvordan den nye Rana 610 F er produsert, og båten er derfor blitt gjenstand for tilbaketrekking.

Sjøfartsdirektoratet setter foten ned for nye Rana 610

Sjøfartsdirektoratet har atter en gang satte foten ned for produksjon av Rana Plast-båter. Nå er det fattet vedtak om tilbaketrekking av den nye Rana 610 som er produsert i Lativa.

Publisert Sist oppdatert

I sitt vedtak om tilbaketrekking av Rana 610 skriver Sjøfartsdirektoratet i et brev til Rana Plast AS, som Båtmagasinet har fått innsyn i, at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for at modellen oppfyller kravene til CE-merking.

Reagerte på Finn-annonse

Den nye Rana 610 ble lagt ut til salg i en annonse på Finn.no. Det var flere som reagerte på annonsen med bakgrunn i den store konkursen i Båtsalg AS for ett år siden, hvor manglende CE-merking var en av grunnene til den omfattende tilbakekallingen av Rana-båter.

Som Båtmagasinet nylig omtalte, sendte tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen en bekymringsmelding til Sjøfartsdirektoratet om den aktuelle båten. Sjøfartsdirektoratets Rune Vikse uttalte til Båtmagasinet at de også ut ifra flere kilder reagerte på den samme annonsen og tok initiativ til å undersøke saken nærmere.

Varslet tilbakekalling

Det ble innledet brevutveksling mellom Sjøfartsdirektoratet og eier av Rana Plast, Jan-Egil Pettersen. Sjøfartsdirektoratet sendte 21. januar i år forespørsel om teknisk dokumentasjon og samsvarserklæring for den annonserte Rana 610 F. Det ble i samme mail varslet tilbakekalling og tilbaketrekking. Det ble satt svarfrist til 11. februar.

Samme dag (21. januar) mottok Sjøfartsdirektoratet et kort svar fra Pettersen hvor det fremgår at ingen båter er solgt ennå, at Rana Plast AS er distributør og at båtene blir sertifisert i Latvia. E-posten hadde vedlegg med dokumentasjon, men Sjøfartsdirektoratet vurderte at dokumentasjonen var mangelfull og at den ikke oppfylte kravene for fritidsbåter av denne typen.

Pettersen også sjef i Latvia

Sjøfartsdirektoratet rettet så en forespørsel direkte til den latviske produsenten SIA MJ Plast for å få avklart endel spørsmål og få tilsendt etterspurt teknisk dokumentasjon. Direktoratet har hittil ikke mottatt svar på denne henvendelsen. Ifølge tilsendt informasjon fra Rana Plast AS er Jan-Egil Pettersen også leder (CEO, formodentlig Chief Executive Officer) for dette latviske selskapet.

Finn-annonsen fjernet

Varselet datert 21. januar 2021 omfattet både vedtak om tilbaketrekking og vedtak om tilbakekalling. Sjøfartsdirektoratet legger til grunn opplysningen fra Rana Plast AS om at ingen båter ennå er solgt i Norge. Varslet vedtak om tilbakekalling frafalles derfor. Rana Plast AS har i perioden etter Sjøfartsdirektoratets henvendelse fjernet annonsen for Rana 610F fra Finn.no. For å sikre at båter som settes på markedet i Norge oppfyller grunnleggende krav og dette kan dokumenteres tilfredsstillende, vurderer Sjøfartsdirektoratet det som nødvendig å fatte vedtak om tilbaketrekking inntil teknisk dokumentasjon er mottatt og vurdert tilfredsstillende.

En svært ordknapp Rana Plast-eier Jan-Egil Pettersen sier i en kommentar til Båtmagasinet:

- Hvem sier dette? Noe må være totalt galt i denne verden. Hvilken båt? Der er ingen båt som er solgt. Og ingen ytterligere kommentarer vil bli gitt.

TOMMEL OPP: - Det siste jeg ønsker er at enda flere båtkjøpere skal havne i samme situasjon som meg, og mange andre, sier Bjarne Håkon Hanssen og er glad for det ferske vedtaket om tilbaketrekking av den nye Rana 610. (FOTO: PRIVAT)

«Svært glad»

Bjarne Håkon Hanssen, derimot, er langt mer begeistret.

- Det siste jeg ønsker er at enda flere båtkjøpere skal havne i samme situasjon som meg, og mange andre. Nå har Sjøfartsdirektoratet handlet forholdsvis raskt. Det er svært viktig at dette vedtaket offentliggjøres i alle kanaler, slik at folk blir klar over at Pettersen igjen forsøker å omsette båter ulovlig i Norge. Og jeg vil henstille til at nasjonale myndigheter nå samordner seg for å sette en stopper for Pettersens forretningsvirksomhet. Det gjelder både skattemyndighetene, politiet og Sjøfartsdirektoratet.