FØLGES OPP: Tidligere fiskeriminister Bjarne Håkon Hanssen har sendt bekymringsmelding til Sjøfartsdirektoratet etter at virksomheten til Rana Plast AS er i gang igjen etter konkursen.
FØLGES OPP: Tidligere fiskeriminister Bjarne Håkon Hanssen har sendt bekymringsmelding til Sjøfartsdirektoratet etter at virksomheten til Rana Plast AS er i gang igjen etter konkursen.

Bygger nye båter mens konkursen fortsatt er varm

Mens bostyreren rystes av et samlet krav på 5,7 millioner kroner etter konkursen for et år siden - og sluttstrek ennå ikke er satt - er Jan-Egil Pettersen i gang med ny produksjon av Rana-båter.

Publisert Sist oppdatert

Han satte sinnene i kok hos en lang rekke båtkjøpere, Rana Plast-eier Jan-Egil Pettersen, da det tidlig i fjor ble kjent at Sjøfartsdirektoratet tilbakekalte hans produkter, båter både med tekniske feil og mangler - og ikke minst mye rot med CE-merkingen. Det var mange som satt igjen med Svarte-Per, med båter som var satt ulovlig i markedet. Blant de mange var Ronny Hatch i Bodø som gikk på en smell på 100 000 kroner da han kvittet seg med sin Rana 550 CC som han oppfattet som farlig i bruk og full av mangler - og uten CE-merking. Også den profilerte tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen sto frem i Båtmagasinet med sin historie om sitt kjøp av en Rana 630 Sjark, et prosjekt som kostet ham 300 000 kroner - og ingen båt.

REAGERER: Sjøfartsdirektoratet må jo vite om den annonserte Rana 610 er CE-godkjent. Hvis den ikke er det må direktoratet umiddelbart iverksette tilbakekalling, sier Bjarne Håkon Hanssen, her foran sin nye Viknes 8. (FOTO: PRIVAT)
REAGERER: Sjøfartsdirektoratet må jo vite om den annonserte Rana 610 er CE-godkjent. Hvis den ikke er det må direktoratet umiddelbart iverksette tilbakekalling, sier Bjarne Håkon Hanssen, her foran sin nye Viknes 8. (FOTO: PRIVAT)

«Vil forfølge saken»

- Det var som å kaste 100 000 rett ut av vinduet, sier Ronny Hatch, som etter det han betrakter som svindel, også valgte å politianmelde Pettersen.

- Jeg anser de innbetalte 300 000 kronene som tapt. Jeg vil likevel stille Pettersen personlig til ansvar for det han har drevet med, og vil forfølge han rettslig. Norsk lov er utformet sånn at man ikke bare kan gjemme seg bak et aksjeselskap, og unndra seg personlig ansvar, sa Hanssen til Båtmagasinet etter konkursen i fjor. Nå sier han:

- Jeg avventer endelig rapport fra bobestyrer i Båtsalg AS og Rana Båt AS før jeg stevner Pettersen for Tingretten. Jeg kommer ikke til å gi meg i denne saken.

Hanssen tok samtidig et oppgjør med Sjøfartsdirektoratet for manglende informasjon til markedet om sitt tilbakekallingsvedtak av Rana-båtene. Han inngikk selv kontrakt med Båtsalg AS om kjøp av Rana 630 sjark, uvitende om at tilbakekallingen da var et faktum.

Sterk advarsel

- Grunnen til at jeg velger å fortelle min historie er at jeg vil på det sterkeste advare mot folk som Jan-Egil Pettersen. Det finnes åpenbart fortsatt bedragere der ute, og Pettersen er en av dem. Dette er en mann som oppretter det ene etter det andre selskapet, etter hvert som han går konkurs. Han selger båter der det i kontrakten står at de er CE-merket, noe de slettes ikke er. Og han vet at de ikke er det, sa Hanssen til Båtmagasinet i fjor.

På´n igjen

Men nå er Pettersen i gang igjen, i (nye) Rana Plast AS som ble registrert i Brønnøyregisteret 1. oktober i fjor, med en aksjekapital på 30 000 kroner, og med Jan-Egil Pettersen som største og eneste aksjonær. Nå er det 29 år gamle Marjana Jusupova som både er daglig leder og styreleder. I en Finn.no-annonse, hvor en ny Rana 610 er lagt ut til salgs, er det Jan-Egil Pettersens navn og telefonnummer som vises under kontaktinformasjon.

ANNONSEN: Ny Rana 610 er annonsert på Finn.no, med Jan-Egil Pettersen som kontaktperson.
ANNONSEN: Ny Rana 610 er annonsert på Finn.no, med Jan-Egil Pettersen som kontaktperson.

Opprinnelige Rana Plast AS ble slått konkurs i november 2013. Konkursboet ble kjøpt av Jan-Egil Pettersen som fortsatte virksomheten under samme navn til november 2019, da selskapsnavnet ble endret til Båtsalg AS. Selskapet ble slått konkurs i februar i 2020. Allerede i oktober i fjor gjenoppsto Rana Plast AS, men da med ny daglig leder og styreleder. Fortsatt er forretningsadressen hjemme hos Jan-Egil Pettersen i Stibakken 5 i Saksvik, i Malvik kommune i Trøndelag. Produksjonen av båtene fortsetter i Latvia.

«Vil undersøke nærmere»

Båtmagasinet har tatt kontakt med bostyrer Peter Wright i advokathuset Just som behandler den store konkursen i Jan-Egil Pettersen tidligere selskap, Båtsalg AS.

- Jeg har blitt kjent med at virksomheten har gjenoppstått i et annet selskap og boet vil undersøke dette nærmere, sier Wright.

Bostyrer har vært i kontakt med skatteetaten som gjennomfører bokettersyn i selskapene tilhørende Pettersen.

- Her er en av problemstillingene som vi ber skatteetaten undersøke, at det synes å være et samrøre mellom de involverte selskaper, Pettersen personlig og Pettersens enkeltpersonsforetak. En nyetablering vil naturligvis forsterke dette inntrykket, sier han.

- Du har tidligere uttalt til Båtmagasinet at du som bostyrer ville vurdere å be om konkurskarantene for eier og daglig leder, hvordan står den saken?

- Boet har varslet konkurskarantene til Pettersen, men dette er ikke sendt inn til retten på dette tidspunkt. Det vil gjøres samtidig med sluttinnberetningen. Det er varslet krav på kr 5 699 273,65 i boet, sier han.

Samtidig bekrefter advokat Peter Wright at det er sendt inn en anmeldelse til politiet på eier og daglig leder i Båtsalg AS, Jan-Egil Pettersen. I denne anmeldelsen står det blant annet:

STOR KONKURS: Bostyrer Peter Wright har fått inn krav på nesten 5,7 millioner kroner etter konkursen i Båtsalg AS. Han vil be om konkurskarantene for eier og daglig leder. (FOTO: MYE I MEDIA).
STOR KONKURS: Bostyrer Peter Wright har fått inn krav på nesten 5,7 millioner kroner etter konkursen i Båtsalg AS. Han vil be om konkurskarantene for eier og daglig leder. (FOTO: MYE I MEDIA).

Kan værer straffbare forhold

«Bostyrer vurderer at det foreligger flere potensielle straffbare forhold.

Bostyrer vurderer at selskapet ved salg av båter har gitt bevist uriktig informasjon om båtenes sikkerhet, og formell sikkerhetsgodkjenning igjennom CE-merking.

Bostyrer mener forholdet kan rammes av straffelovens §§ 371 og 372 om bedrageri eller grovt bedrageri.

Videre bemerkes det at bostyrer vurderer at den manglende dokumentasjon av transaksjoner til regnskap, samt unnlatelse av å melde oppbud tidligere kan utgjøre brudd på bokføringsloven, regnskapsloven og aksjeloven.

Det vises her særskilt til dokumentasjon som viser at det ikke har vært sammenheng mellom eier av salgsgjenstander og mottaker av oppgjør ved salg».

RANA 610: Ny hjemmeside fra Rana Plast AS og nye Rana-båter i produksjon. Dette skjer mens boet i konkursbedriften Båtsalg AS har kommet opp i 5,7 millioner kroner.
RANA 610: Ny hjemmeside fra Rana Plast AS og nye Rana-båter i produksjon. Dette skjer mens boet i konkursbedriften Båtsalg AS har kommet opp i 5,7 millioner kroner.

Dette er bare et utdrag fra anmeldelsen til politiet. Bostyrer sier til Båtmagasinet at han har fått dokumentasjon for over 50 tilfeller som anses direkte berørt av det som beskrives i anmeldelsen.

- Hva er din kommentar til at Rana Plast igjen produserer båter med tanke på det norske markedet?

- Jeg har ikke nok opplysninger til å vurdere den nye virksomheten eller produksjonen fra ny fabrikk, ut over at jeg håper driveren av selskapet tar sikkerheten på alvor. Det gjelder selvfølgelig både i produksjonen, igjennom oppfølgning av de offentligrettslige krav til sikkerhetsgodkjenning, og at han uttrykker seg godt og ærlig til de som vurderer å kjøpe båtene, sier bostyreren.

- Jeg vil på det sterkeste oppfordre politiet til å starte etterforskning i denne saken. Pettersen kan ikke få fortsette uten at de må stå til ansvar for det som åpenbart er alvorlige lovbrudd, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Sjøfartsdirektoratet på saken

Hvordan Sjøfartsdirektoratet stiller seg til den nye produksjonen og import til Norge av Rana-båter er fortsatt uklart. Båtmagasinet har konfrontert underdirektør Rune Vikse i Avdeling for operativt tilsyn om den nye Rana 610 som ligger til salgs på Finn.no og som er produsert i Estland:

- Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet for fritidsbåter satt på markedet i Norge. Vi er i dialog med produsenten for å klarlegge hvorvidt modellen oppfyller krav til CE-merking. Det er ikke fattet vedtak om tilbakekalling.

Han sier videre at Sjøfartsdirektoratet har mottatt dokumentasjon fra produsenten via Rana Plast AS.

- Vi kan ikke gå inn på i hvilken grad innholdet er tilstrekkelig eller tilfredsstillende.

Bekymringsmelding

- Jeg har med basis i annonsen på Finn.no sendt inn en bekymringsmelding til Sjøfartsdirektoratet. De har rigget en løsning for det på sine hjemmesider. Jeg har ikke hørt et eneste ord fra dem. Personlig synes jeg det er rart at de ikke har bedre oppfølging av oss som sender inn slik meldinger. Det er etter min mening for dårlig av direktoratet, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Etter at Båtmagasinet var i kontakt med både Bjarne Håkon Hanssen og Sjøfartsdirektoratet forstår vi at det er etablert kontakt. Sjøfartsdirektoratet bekrefter at de har mottatt meldingen fra Hanssen og at denne vil bli fulgt opp.

- Jeg reagerer ganske sterkt på disse svarene fra Sjøfartsdirektoratet. Det ligger nå helt konkret en båt til salgs på Finn.no. Sjøfartsdirektoratet må jo vite om den er CE-godkjent. Hvis den ikke er det, må direktoratet umiddelbart iverksette tilbakekalling. Det er jo forbudt å omsette fritidsbåter som ikke er CE-godkjent i Norge. Enten er båten godkjent, eller så er den ikke det. Jeg skjønner at man trenger en dialog med produsenten i godkjennelsesprosessen. All den tid det nå pågår en slik dialog tyder det på at båten som er annonsert til salgs ikke er godkjent. Da må Sjøfartsdirektoratet agere. Hvis ikke vil vi snart ha enda en båtkjøper som er svindlet av Pettersen, sier Hanssen.

Dette svarer Rana Plast-eieren

Jan-Egil Pettersen var eier av konkursrammede Båtsalg AS. Nå er han i gang igjen i et nyetablert Rana Plast AS. Han er eneeier, men har Marjana Jusupova (29) med som daglig leder og styreleder.

«Jeg vil på det sterkeste oppfordre politiet til å starte etterforskning i denne saken. Pettersen kan ikke få fortsette uten at han må stå til ansvar for det som åpenbart er alvorlige lovbrudd». Vi har bedt Jan-Egil Pettersen kommentere denne uttalelsen fra Bjarne Håkon Hanssen.

- Bjarne Håkon Hanssen kunne kjøpe sin båt tilbake fra bobestyrer, men han var ikke interessert. Jeg forstår ikke hva som er hans problem. Jeg vil ikke høre mer om denne saken, hvis ikke må den behandles av våres advokater. Hvis det blir noe mer sjikanering av Rana båter, vil de som gjør det måtte stå til ansvar for det, sier han, og legger til; - Vi har prøvd å løse alle problemer, med per dags dato er det bare Bjarne Håkon Hanssen som klager.

Båtmagasinet har sendt Pettersen flere spørsmål. Vi spør blant annet om han anser seg ferdig med Båtsalg AS og konkursen der, ettersom produksjonen er i gang igjen i nytt selskap. Vi spør også hva han mener om de som tidligere har kjøpt ikke CE-merkede båter av ham. Synes du det er riktig å starte ny båtproduksjon? Vi vil også gjerne vite om det er gjort endring på båtene som nå er i produksjon, i forhold til de som var gjenstand for tilbakekallingen. Han velger å ikke svare konkret på spørsmålene.

- Vi er borte på jobb. Når vi er klare med våre betraktninger om fremtiden for Rana Plast sine båter, så tar vi kontakt.

Men i sin e-post gjentar Pettersen også den skarpe kritikken han tidligere rettet mot det tekniske kontrollorganet IMCI. Noe av kritikken bygger på at det tekniske kontrollorganet anførte at CE-merking fra 1990-tallet ikke var gyldig på båter produsert på annet verft med nye eiere i nyere tid, selv om Pettersen mente at det ikke skulle være behov for ny CE-merking.

- Vi ønsker ikke å snakke om arbeidet de har uført, blir bare trist av det. Våre advokater er kritiske til hva de har sett, men vi ønsker å legge det bak oss, sier Pettersen.

Etter at Sjøfartsdirektoratet beordret tilbakekalling av Rana-båter produsert etter 2014, innrømmet Pettersen til Båtmagasinet at saken var kjedelig og basert på en lang rekke misforståelser og dårlig kommunikasjon mellom han og Sjøfartsdirektoratet. Han benektet likevel at det var feil og mangler på båtene.