I Bergen vil man ikke ha påskebesøk i Vågen

Ber båtfolket om å holde seg borte

På grunn av de nye nasjonale smittevernstiltakene, oppfordrer Bergen Havn fritidsbåtfolket om ikke å legge til kai i Vågen denne påsken.

Servicesenteret med dusj, vask og toalett vil også være stengt.

-Vi regner med at de fleste fritidsbåteiere ikke ønsker å utsette seg selv eller andre for smittefare, og derfor velger bort bypåske i båten i år, men vi vil likevel sterkt anbefale de som likevel ønsker å legge turen inn til Bergen om ikke å gjøre det, sier maritim leder Christian Hafstad i Bergen Havn.

Flere kommuner har bedt om klare instrukser fra regjeringen til båtfolket, men så langt er det ikke innført noe generelt forbud mot å oppholde seg i båthavner eller være på sjøen i egen båt.

-Havnen er åpen som sådan, og det er ikke forbudt å legge til kai i Vågen, men vi håper altså at fritidsbåtfolket er sitt ansvar bevisst denne påsken, understreker Christian Hafstad.

Om det likevel skulle være noen som legger til i Vågen gjelder regelen om minst fire meters avstand mellom båtene, og det er ikke lov å legge båtene i trott( utenpå hverandre). Båtmagasinet kommer i morgen med en større sak om status i gjestehavnene langs kysten i påsken.