Informasjon fra KNBF

AVGIFTENE ØKER: KNBF ber Finansdepartementet klargjøre avgiftsøkningen.

Hvilke avgifter vil øke?

KNBF ber Finansdepartementet klargjøre avgiftsøkningen for båtfolket. 

Drivstoffprisene har alltid vært et hett tema i den politiske arenaen, spesielt når det gjelder statsbudsjettet og endringer i drivstoffavgifter. Båtforbundet (KNBF) med politisk gruppe satte fokus på dette spørsmålet, og det ble understreket behovet for å skaffe konkrete fakta om hva statsbudsjettet for 2024 faktisk innebærer. Etter en intensiv arbeidsøkt rundt temaet drivstoffavgifter, har det blitt avdekket flere interessante detaljer som kaster lys over denne problematikken. Båtforbundet (KNBF) er i mot en økning av drivstoffprisene.

Tre elementer av avgiftsendringer på drivstoff

Avgiftsendringer og prisvirkninger på drivstoff i 2024 dreier seg i hovedsak om tre elementer: Veibruksavgift/Grunnavgift*, CO2-avgift, og økt innblandingskrav for biodiesel. Dessverre er disse endringene presentert i statsbudsjettet på en måte som gjør det vanskelig å forstå og identifisere nøyaktig hva de innebærer.

*For å omfatte båtfolket har Finansdepartementet endret Veibruksavgift til Grunnavgift.

Veibruksavgift/Grunnavgift

Endringer i veibruksavgiften/grunnavgift for både bensin og diesel har blitt diskutert. Ifølge Skatteproposisjonen Prop. 1 LS for 2024, skal det være en reduksjon på henholdsvis 26 og 32 øre per liter drivstoff. Imidlertid, når man sammenligner satsene for 2023 og 2024, er det ikke enkelt å finne disse endringene. Dette skyldes delvis at endringene er oppgitt som «reduksjon etter prisjustering» og ikke inkluderer merverdiavgift på avgiftsendringene.

Pressemelding om økning i drivstoffpriser

Denne forvirringen har også spredt seg til offentligheten. Departementets pressemelding hevder at drivstoffprisene vil øke med 15 øre, men så langt har ikke opposisjonen i Stortinget kunnet finne grunnlag for denne påstanden. Dette har ført til en økende interesse for å stille spørsmål til departementet for å få klarhet i hva som faktisk vil skje.

Økt innblandingskrav

I tillegg til de nevnte avgiftsendringene, skal det også være et økt innblandingskrav for biodiesel, spesielt for diesel. Opposisjonens foreløpige anslag tyder på en økning på 12 øre per liter diesel, noe som kan medføre en samlet pumpeprisøkning på 66 øre per liter når alle faktorer tas i betraktning.

Det sentrale: Økning i pumpepriser fra Nyttårsaften til 1. Nyttårsdag

For å forstå den praktiske innvirkningen av de foreslåtte endringene i drivstoffavgiftene for 2024, er det avgjørende å analysere hvor mye pumpeprisene faktisk vil øke fra nyttårsaften til 1. nyttårsdag, forutsatt at alle andre faktorer forblir uendret. Dette gir oss en klar indikasjon på hva folk kan forvente når de fyller drivstoff i sine kjøretøy i det nye året.

Finansdepartementets svar

En viktig del av debatten rundt drivstoffavgifter for 2024 er å ha tilgjengelig og nøyaktig informasjon om de faktiske tallene som er involvert. Endre Solvang, Seksjonsleder i Båtforbundet (KNBF), har tatt saken videre og henvendt seg til Finansdepartementet for å få svar på hva disse avgiftene vil være. Svaret fra departementet, datert den 13. oktober 2023, er en viktig kilde for å kaste lys over denne problematikken.

Se svar fra Finansdepartementet her! (Link til svardokument)

ENDRING I AVGIFTSATSENE

Endrede avgiftssatser i kr.:DIESELBENSIN
20232024Endring20232024Endring
Veibruksavgift2,922,71-0,214,74,62-0,08
CO22,533,170,642,212,720,51
Innblanding diesel0,120,12
SUM0,550,43
Mva.0,110,11
Økning pumpepris inkl. mva.0,660,54

Endre Solvang bemerker at svaret fra Finansdepartementet stemmer godt overens med de beregningene han tidligere ha gjort (Se tabell over).

– Sammenligningen av disse to dokumentene gir oss verdifull innsikt i både de nominelle avgiftene for 2024 og endringene i avgiftene fra 2023 til 2024, og vil være en avgjørende kilde for å forstå de fremtidige prisendringene, forklarer Endre.

Sverige senker prisene

Sverige kunngjør en senkning av drivstoffavgifter i 2024 for å avhjelpe den økonomiske byrden på svenske familier. Bensinavgiften reduseres med 1,64 svenske kroner per liter, og dieselavgiften kuttes med 43 øre per liter. Videre planlegger Sverige å senke bensinavgiften ytterligere med 75 øre per liter fra 2025.

Denne budsjettendringen koster den svenske staten 6,48 milliarder svenske kroner og kommer som et resultat av svensk politikk for å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken, som påvirker diesel mer enn bensin. Dette tiltaket har som mål å gi økonomisk lettelse for svenske forbrukere og bedre deres økonomiske situasjon. 

Dette er omtalt av E24.no – 7. september 2023

Oppsummering og konsekvenser

I lys av de komplekse endringene i drivstoffavgiftene som er planlagt for 2024, er det klart at både private og næringslivet vil føle konsekvensene av disse justeringene. Med en forventet økning på omtrent en halv krone per liter for både bensin og diesel fra nyttårsaften, blir det tydelig at drivstoffprisene vil spille en sentral rolle i husholdningenes og bedriftenes budsjetter i året som kommer.

Det er imidlertid verdt å merke seg at diskusjonen rundt drivstoffavgiftene ikke begrenser seg til bare regjeringens forslag. Båtforbundet (KNBF) med politisk gruppe er aktivt engasjert i denne saken og har allerede etablert kontakt med flere politiske beslutningstakere for å påvirke prosessen og sikre at hensyn til både økonomi og miljø blir ivaretatt.

Ettersom drivstoffprisene vil stige ved inngangen til 2024, vil det være avgjørende for forbrukerne å være godt informert og klar over de mulige økonomiske påvirkningene. Med økt engasjement fra ulike interessegrupper, vil det forventes at disse diskusjonene vil fortsette å utvikle seg i tiden som kommer, og det er viktig å holde seg oppdatert på de siste utviklingene innenfor dette avgiftsområdet. Båtforbundet (KNBF) vil komme med mer informasjon fremover.

Partnerinnnold fra KNBF

Båtmagasinet samarbeider med Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) om å hjelpe folk til et trygt og godt båtliv. Vi publiserer artikler fra KNBF-eide «Fritidsbåten» som partnerinnhold på batmagasinet.no. Artiklene er innlevert av KNBF og ikke skrevet av Båtmagasinets redaksjon, som følger Redaktørplakaten og Vær-Varsom-Plakaten.