Statsbudsjettet 2023:

FORSVINNER IKKE. Fortsatt blir det mulig å fylle «avgiftsfri» diesel i norske båthavner.

Dieselen kan bli litt billigere

Regjeringen varsler endringer i avgiftsmodellene som vil gi litt billigere drivstoff . Og «båtdieselen» forsvinner ikke i denne omgang.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært spenning knyttet til dette siste ettersom regjeringspartiene i fjor signaliserte at muligheten båtfolk har for å fylle «farget diesel» uten veibruksavgift kunne forsvinne slik at dieselkunder måtte betale veibruksavgift på linje med bensinkunder.

I stedet varsler regjeringen i forslaget til statsbudsjett en omlegging av avgiftsregimet for drivstoff som innebærer at de faste avgiftene på merket diesel til fritidsbåter reduseres noe.

Dette skjer som følge av en økning av CO2-avgiften på 21 pst. (0,43 kroner) mens grunnavgiften på mineralolje reduseres med 80 prosent (1,45 kroner). Samtidig innføres det et omsetningskrav for biodrivstoff som også vil omfatte merket diesel til fritidsbåter.

– Samlet anslås endringene i avgifter og omsetningskrav å bidra til å redusere prisen på merket diesel til fritidsbåter med femti øre per liter, opplyser Finansdepartementet til Båtmagasinet.

Merk at dette er de faste avgiftene for drivstoff. Pumpeprisene vil fortsatt variere fra dag til dag og fra sted til sted, alt etter råvarepriser og lokal konkurranse mellom leverandørene. I tillegg legges momsen fortsatt på som prosentandel av totalsummen.