BUDSJETT: Sommerens rekordhøye drivstoffpriser var med på å dempe fritidsbåtbruken. Nå har prisene sunket noe, men er fortsatt høye. Vil finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fortsatt gjøre det mulig for båtfolk å fylle diesel uten veibruksavgift eller ryker denne ordningen i neste års budsjett? Det får vi vite i morgen.
BUDSJETT: Sommerens rekordhøye drivstoffpriser var med på å dempe fritidsbåtbruken. Nå har prisene sunket noe, men er fortsatt høye. Vil finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fortsatt gjøre det mulig for båtfolk å fylle diesel uten veibruksavgift eller ryker denne ordningen i neste års budsjett? Det får vi vite i morgen.

Statsbudsjettet rett rundt hjørnet

I morgen, torsdag legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem Støre-regjeringens første statsbudsjett, i en tid med krig, energikrise, renteøkninger og inflasjon.

Publisert Sist oppdatert

Mange nordmenn må være forberedt på at 2023-budsjettet varsler tøffere tider, det har regjeringen allerede sagt. Men hva vil de utallige postene i gigantdokumentet bety for den store og svært så uensartede delen av befolkningen som eier fritidsbåter?

Ved siden av renteutviklingen er aktuelle stikkord formueskatt, drivstoffpriser generelt og veibruksavgift på båtdiesel spesielt, i tillegg til allmenne avgifter. Også bevilgninger til havneutvikling, oppmerking, miljøtiltak, redningsberedskap, kystkultur og fartøyvern har sine budsjettposter.

Båtmagasinet skal i morgen lese dokumentene og prøve å finne ut hva det neste årets krisebudsjett vil bety. Sakene legges ut her på batmagasinet.no