Kongelig Norsk Båtforbund

KJEMPER FOR BÅTPLASSENE: Generalsekretær Stig Hvide Smith i KNBF varsler kamp mot Oslo kommune i saken om ny reguleringsplan for Skøyen som vil ramme et betydelig antall båtplasser.

Varsler søksmål mot Oslo kommune

– En katastrofe for båtmiljøet i hovedstaden. Byen mister nærheten og kontakten med havet, sier generalsekretær Stig Hvide Smith, Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), i en pressemelding. Bakgrunnen er at et stort antall båtplasser ifølge KNBF kan forsvinne dersom en ny reguleringsplan for Skøyen blir vedtatt.

Publisert Sist oppdatert

"Dersom bystyret vedtar reguleringsplanen for Skøyen blir det klager til Statsforvalteren og eventuelt rettslige skritt", skriver advokat Christian Bugge i en omfattende redegjørelse til Byrådsavdelingen for byutvikling.

Båtforbundet (KNBF) har engasjert advokatfirmaet Dalan for å unngå en utkastelse. Årsaken er at det ikke foreligger erstatningsplasser for 1500 av båtopplagets plasser og 199 båtplasser i sjøen. Dette er i strid med forutsetningene for områdereguleringen av Skøyen, heter det i pressemeldingen fra KNBF.

Advokat Bugge understreker at «kommunen ikke har adgang til å vedta en reguleringsplan som innebærer flytting av 1500 båtopplagsplasser og 200 båtplasser til en kostnad på potensielt flere hundre millioner kroner uten at det er klarlagt hvordan dette skal finansieres, eller endog om det i det hele tatt lar seg finansiere».

Betydelig kostnad

Konklusjonen til advokat Christian Bugge er ifølge KNBF at «På grunn av et ufullstendig juridisk grunnlag fra Oslo kommune må «området som i dag benyttes for båtopplag i Bestumkilen og båtplasser tas foreløpig ut av planforslaget og gis en ny forberedende behandling hvor løsningen for flytting bearbeides og finansieringen klarlegges og sikres før det treffes vedtak».

Planen til Byrådet er å fremme saken for Bystyret så tidlig som mulig etter påske. Etter vedtak i Bystyret er en områderegulering et juridisk bindende dokument, skriver KNBF.

STRATEGI: Stig Hvide Smith i KNBF etterlyser en fritidsbåtstrategi for hovedstaden.

Savner strategi

– En fjerning av båtmiljøer på Skøyen uten erstatningsplasser får store konsekvenser. Oslo er den eneste hovedstaden i Skandinavia som ikke har en fritidsbåt-strategi. Tilrettelegging for fritidsbåter i kystbyer er vanlig, i skandinaviske byer som Stockholm, København og Gøteborg og i andre norske kystbyer, sier generalsekretær Stig Hvide Smith, Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) i pressemeldingen.