Fritidsbåter for 73 milliarder

Samlet verdi av den norske fritidsbåtflåten utgjør 73 milliarder, og det er en nedgang fra tidligere.

Publisert Sist oppdatert

Snittverdien av norske fritidsbåter er nå 129.000 kroner. For seks år siden var snittverdien 180.110 kroner, ifølge den ferske båtlivsundersøkelsen, som er utført av Opinion på vegne av myndigheter og båtorganisasjoner.

 Samlet verdi av hele fritidsbåtflåten anslås til 73 milliarder kroner i 2017, som er litt ned fra en samlet verdi på 75 milliarder kroner i 2011. Den gangen konkluderte undersøkelsen med at det var 752.000 fritidsbåter i Norge, mens man nå setter tallet til hele 948.000 båter, samtidig som man i undersøkelsen operer med et tall på 565.000 for båter med oppgitt verdi.

Små båter

Den norske fritidsbåtflåten vokser med andre ord i antall båter, men hver enkelt båt er mindre verdt. En viktig forklaring er at det i hovedsak er solgt små motorbåter, kajakker og vannscootere her i landet de siste seks årene. Samtidig faller verdien av de større båtene etter hvert som de blir eldre. I sum har dette altså før til en liten nedgang i samlet verdi av fritidsbåtflåten.

Les også: Flere vil kjøpe båt

Nesten halvparten av flåten utgjøres av båter som er verdt mindre enn 50.000 kroner. Kun 5,8 prosent av båtene oppgis å ha en verdi over en halv million kroner.

FLÅTEN: Kajakker utgjør en større del av fritidsbåtflåten.