Ønsker vest for alle

Norboats medlemmer synes ikke dagens påbud om flyteplagg treffer.

Publisert Sist oppdatert

Båtbransjens organisasjon Norboant har gjort en undersøkelse blant sine medlemmer om det nye vestpåbudet og svarene er tydelige: Båtbransjen ønsker ikke at en åtte meters grense for påbud av flyteplagg. NORBOAT ønsker endring av loven.

- Undersøkelsen blant våre medlemmer i båtbransjen viser at når vi først skal ha et påbud om vest, ja da bør dette gjelder for alle som ferdes utendørs i fritidsbåter uavhengig av størrelse, sier Leif Bergaas, daglig leder i Norboat. Båtbransjen mener også at det må bygges inn andre parametere i lovteksten som gir rom for å tøffe rundt i en snekke i fem knop i indre farvann en sommerdag uten vest.

Frustrasjon

-Dagens lov har skapt stor frustrasjon hos både båtprodusenter og også brukere da man eksempelvis ikke trenger å bruke vest hvis man kjører en ni meters RIB i 50 knop. Dette er med på å undergrave loven, sier Bergaas.

Støtter påbud

Fra 1. mai 2015 har det vært et krav om at alle som er i fritidsbåter under åtte meter skal ha på egnet flyteutstyr når båten er i fart. Båtbransjen støtter altså loven om å ha påbud om flyteplagg, men vektlegger også viktigheten av holdningsskapende arbeid og et regelverk som gir mening.

 Norboat oppfordrer Næringsdepartementet til å gjøre en grundig evaluering sammen med bransjen for å utrede om andre parametere skal tas inn i loven, eksempelvis om påbudet skal gjelde i fart over fem knop og/ mer enn 100 meter fra land. Flere kommuner har i dag innført fem knops fartsgrense nærmere enn 100 meter fra land, så dette er noe som allerede er innarbeidet i dag og håndheves på en god måte.

 Nye tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at 36 personer omkom i 2015 og av disse var det kun åtte som brukte flyteutstyr.

 At det er en hovedvekt av menn som faller fra båt eller land, er noe loven ikke tar høyde for, og sett med disse øyne vil de som i dag pålegges bruk av vest ikke være tilstrekkelig for å få bukt med det store antallet drukningsulykker.

 -Skal vi få redusert antall omkomne til sjøs må vi i tillegg fortsatt fokusere på det holdningsskapende arbeidet som vi har gode eksempler på samt et regelverk som må oppfattes fornuftig slik at alle ser en hensikt med å overholde dette og ikke ha motsatt virkning. Får vi til dette tror båtbransjen vi er på riktig kurs, sier Bergaas.

Forskjell i holdninger

-Vi i Norboat ser også at det er forskjeller i holdningene blant folk på Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge. Folk i Nord-Norge ser ut til å være mye flinkere å bruke vest enn de på Østlandet. Dette er holdninger vi må lære av, både vi i båtbransjen og hos myndighetene, oppfordrer Leif Bergaas.

På samme måte som innen vegtrafikk bør det holdningsskapende arbeidet fortsatt være en prioritet i årene fremover. Båtbransjen ønsker svært gjerne å bidra til dette, avslutter Bergaas.