Lokker med midler til sjøvett

Sjøfartsdirektoratet vil gi støtte til foreninger og frivillige som jobber med sjøvett for barn.

Publisert Sist oppdatert

Store bildet: Sjøvettiltak for grunnskoleelever i Haugesund.  Foto Sjøfartsdirektoratet. 

Sjøfartsdirektoratet har som målsetning å få redusert antall fritidsbåtulykker. Et tiltak for å nå dette målet, er å få frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter rettet mot barn og unge.

Det er nå mulig for frivillige lag og foreninger å søke om midler til sjøvettaktiviteter for 2017 rettet mot barn og unge. Søknadsfristen er 1.november, opplyser direktoratet i en pressemelding.

Målet med ordningen er å få redusert antall fritidsbåtulykker. Et tiltak for å nå dette målet, er å få frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter rettet mot barn og unge. Aktivitetene kan for eksempel være basert på undervisning i skolen eller arrangement og informasjonsarbeid i fritiden.

- Vi ser at tilskuddsordningen for frivillige foreninger de første tre årene har initiert flere gode sjøvettaktiviteter rettet mot målgruppen barn og unge. Det er og stor variasjon i geografi og størrelsen på arrangementene – alt fra ti deltakere til flere hundre, noe som viser at ordningen passer for ulike frivillige lag, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Formålet med sjøvettaktivitetene er, gjennom opplæring, informasjon og andre tiltak for barn og unge, å bidra til:

• å forebygge ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt

• økt miljøbevissthet blant fritidsbåtbrukere

• økt trivsel for fritidsbåtbrukere gjennom sikker og hensynsfull adferd

Søknadsfristen er 1.november 2016 og det tas forbehold om at det i budsjettet settes av midler til ordningen. De som har fått midler i 2016 må også ha levert rapport for bruk av årets midler for å kunne søke om midler for 2017, melder Sjøfartsdirektoratet.

 

Powered by Labrador CMS