HYKE: Kanskje blir drømmen virkelig, at Bård Ekers autonome elektriske ferge en gang i fremtiden skal seile på Seinen i Paris? Men først skal den uansett testes på Glomma neste år. FOTO: Hydrolift Smart City Ferries.

Bård Ekers autonome ferger på eksklusiv verdensliste

Verdens største nyhetsmagasin, amerikanske TIME, plasserer Bård Eker og hans elektriske fergeprosjekt Hyke på årets liste over de 200 viktigste prosjekter «som forandrer hvordan vi lever».

FREMOVERLENT: At vi nå kommer på en slik liste, tenker jeg er en anerkjennelse for at vi gjør noe som er riktig og fremoverlent, sier Bård Eker. Foto: Amund Rich. Løken.

Ukemagasinet, med et opplag på tre millioner, leter hvert år med lupe etter oppfinnelser som bidrar til fremtidens løsninger på viktige utfordringer. Det er lokalavisen i Bård Ekers hjemby Fredrikstad som i dag bringer nyheten. Under headingen «Stille, ren og vannbærende pendling» trekker det amerikanske magasinet frem Hyke og Eker Groups tro på at fergene kan gjøre urban transport grønnere, lette trafikken og gjenopplive vannkanten i byene.

Skal utnytte verdensbyenes vannveier

Båtmagasinet har flere ganger omtalt fergeprosjektet. Hydrolift Smart City Ferries tar sitt utspring i de uutnyttede vannveiene som finnes i de fleste byer, og hvor kø- og forurensingsproblemene er en kjempeutfordring i dagens samfunn. Løsningen ligger i å lage elektriske, og etter hvert selvkjørende, byferger som skal utgjøre hovedelementet i å transportere personer og gods i bykjernene.

Starter i Fredrikstad

-Vi møter stor interesse fra ulike byer i verden. Vi kommer til å starte i Fredrikstad med uttesting, og deretter ligger flere norske byer inne i vår plan på veien til eksportmarkedet, har Bård Eker uttalt til Båtmagasinet. De første fergene bygges for tiden i Hydrolifts lokaler på Seut og skal tidlig neste år prøves mellom Bekkhus og Vaterland i Glomma.

Et fremoverlent prosjekt

– At vi nå kommer på en slik liste, tenker jeg er en anerkjennelse for at vi gjør noe som er riktig og fremoverlent, sier Bård Eker til Fredriksstads Blad.

Fordi verden ser ut som den gjør akkurat nå, kommer listen på et perfekt tidspunkt, legger han til, men han har likevel et lite hjertesukk:

– Vi møter både den ene og den andre som er avventende. Folk blir feige, og det irriterer meg. Vi kan ikke stoppe opp slik som verden er nå. Det er nå vi må investere og satse, sier han, men roser samtidig Fredrikstad kommune for sin positive innstilling til prosjektet.