Utlån av båten:

UTLÅN: Utlån til gode venner er en god idé. Men vær klar over at det kan være en viss risiko.

Lån gjerne ut båten, men vær klar over faremomentene

Normalt kan du låne ut båten uten problemer, men du står selv ansvarlig både for at den som låner båten er kvalifisert og at vedkommende følger regler og lover, uansett om du er med på turen eller ikke.

Publisert Sist oppdatert

Så dersom det oppstår skader eller uhell ved utlån er det ikke sikkert dette automatisk dekkes av forsikringen.

– Tenk deg derfor godt om og gjøre tydelige avtaler med de som skal låne båten, sier Rune Sagen, forsikringsmegler hos Söderberg & Partners, i en pressemelding.

OVERREKKELSE: Lag en solid avtale for låneforholdet på forhånd.

– Vi ser dessverre at uhell som oppstår under utlån kompliserer flere skadesaker i løpet av sesongen.

Normalt dekkes de samme skadene under utlån som om du selv kjørte båten, med de samme krav og begrensninger. Sjekk likevel betingelsene for om det er avtalt noe spesielt eller er egne begrensninger, f.eks. knyttet til båteiers alder.

Avkorting kan skje

– Forsikringen vil heller ikke gjelde for skader som oppstår under førers påvirkning av rusmidler (utover lovlige grenser), og erstatningen kan reduseres eller bortfalle helt hvis fører opptrer grovt uaktsomt. Så selv om du ikke selv fører båten risikerer du i verste fall å stå uten erstatning, understreker Sagen.

AVKORTNING: Om den som låner båten skulle ha ulovlig promille i forbindelse med et uhell kan din forsikring avkortes eller bortfalle, uansett om du var med i båten eller ikke.

Båteier har et ansvar

Vurder derfor nøye hvem du låner bort båten til, og vær klar over at du som båteier identifiseres med handlinger og eventuelle forsømmelser fra båtførers side når det gjelder forsikringen. Dette kan få store økonomiske konsekvenser ved en eventuell skade. Som båteier hjelper det ikke å hevde at du ikke kjente til at lånetaker skulle kjøre grovt uaktsomt eller i ruspåvirket tilstand.

Merk også at utlån ikke må forveksles med utleie. Utleie er ofte ikke dekket av vanlig fritidsbåtforsikring, og kan kreve egen forsikring eller utvidelse av forsikringsavtalen.