utgave nr 15 2008

Bygde båten til Røkke: En tråler, takk!

Publisert Sist oppdatert

Bygde båten til Røkke:


En tråler, takk!


En kveld båtbygger Per Eigebrekk satt hjemme i stua på Skogsøy ved Mandal, ringte telefonen. – Hei, det er Kjell Inge Røkke. Kan du bygge en båt for meg?


TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN
Da Røkke spurte den sindige sørlendingen Eigebrekk om han ikke kunne finne en dag slik at de fikk diskutert saken, slo det ham at ”han Røkke har sikkert litt forskjellige å styre med, han.”
– Det er kanskje best du finner en dag som passer deg, svarte Eigebrekk ettertenksomt.
– I morra klokka ni på kontoret mitt, passer det? Svarte Røkke. Og så ble det Oslotur på Per Eigebrekk.
Utfordrende
– Det var et veldig spesielt og utfordrende prosjekt, sier båtbyggeren om arbeidet for fiskeren i Konglungen i Asker.
– Vi snakket mye frem og tilbake på det første møtet, og samme dagen engasjerte han oss til å lage et forprosjekt med tegninger og modell av båten. Røkke var veldig interessert og hadde mange innspill, og det var han som hadde ideen til hvordan båten skulle være. Da vi skjønte at han ville ha en trebåt, sa vi at han burde få hugget tømmer så raskt som mulig slik at det fikk tørket tilstrekkelig før vi satte i gang med byggingen. Det er en skau her nord for Mandal med god, saktevokst furu som er veldig godt båtmateriale.
– Sett i gang og hogg tømmeret! Da har vi i alle fall sikret oss materialene til båten, sa Røkke før Per Eigebrekk hadde kommet seg ut fra Aker Brygge.
Trygg, som båten ble døpt, er bygget kun for rekefiske, med det mest sofistikerte utstyr man kan få tak i. Selv om båten er tradisjonelt kravellbygd med furu hud på furuspant, er det svært mange spesialløsninger om bord – med beste sorts vinsjer og avanserte elektroniske styringssystemer for trålen.
– Det var mange ting vi ikke kunne planlegge på forhånd, men som måtte taes på sparket hele veien, forteller Eigebrekk, som blant annet måtte lage heis for rekekassene ned i lasterommet og et stort isolert kjølerom om bord. Og Røkke var aktiv i byggeprosessen og kom ned til Mandal rett som det var, og hadde stadig innspill og ideer.
Reke-reasjon
Selv er Per Eigebrekk en av dem som tilfører skjærgården det lille innslaget av farge, lyd og lukt som mange av oss søker. Han er en av dem som i mer enn en forstand gjør sitt til at det er liv i vikene rundt om på kysten. Tiden er forbi da han og svogeren bygget fiskebåter i tre hjemme på Skogsøy. Nå er det langt mellom trebåtene, og store garn- og linebåter opp til 21 meter i aluminium står på beddingen i lokalene hos Båtservice i Mandal, som Skogsøy Båt AS gikk i kompaniskap med for noen år siden. Selv har Per Eigebrekk fått mer og mer sansen for vekselbruk, og så å si tatt trålen i egen hånd etter å ha bygget fiskefartøyer til store deler av den norske kystfiskeflåten. For halvannet år siden rigget han nemlig sin egen 24 fots miniskøyte med reketrål. Med en 24 hester Marna fra 1960 tøffer han rundt i Mandalsskjærården med et stort smil og bedriver reke-reasjon på høyt nivå.
– Jeg har alltid syntes det har vært moro å fiske – på hobbybasis, men nå som det er mulig å trappe litt ned har jeg registrert meg som deltidsfisker og fisker litt reke, men også krabbe og hummer. Og båten er naturligvis selvbygd: – E’ teinte han på ei finérplade. Resten e’ på øyemål, vett du. Ja, ja. E’ kunne bygge han nesten slavisk etter den tegninga, sier Eigebrekk, som om det var den største selvfølge…