Homlungen fyr ved Skjærhalden åpner som Kystled-hytte 31.august.Foto: Riksantikvaren
Homlungen fyr ved Skjærhalden åpner som Kystled-hytte 31.august.Foto: Riksantikvaren

Vil bygge enkle turisthytter i kystsonen

Flere aktører innenfor friluftslivet i Norge er nå i full gang med å bygge ut et nettverk av nye, enkle overnattingstilbud langs kysten i bo-nære naturområder.

Publisert

Dette vil bli en viktig del av framtidens friluftsliv i Norge, spår Lasse Heimdal, generalsekretær i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO). Mange av hyttene vil være tilgjengelig i gange-sykkel- eller roavstand fra bo-områder, skriver de i en pressemelding

Et eksempel på satsingen er Kystleden; et nettverk av stier, båtleder og overnattingsmuligheter i fyr og hytter langs kysten. Kystleden er opprettet gjennom et samarbeid mellom DNT, Forbundet Kysten, Friluftsrådenes Landsforbund og Fyrhistorisk Forening. Allerede i dag får allmennheten tilgang til mange kystperler gjennom kystleden.

Satsing på turisthytter langs kysten og i lavlandet der folk flest bor er en unik mulighet til å bygge opp et miljøvennlig og rimelig friluftstilbud for folk flest mener Friluftslivets fellesorganisasjon.

-Staten gir gjennom spillemidlene tilskudd til overnattingshytter på fjellet, men ikke til hytter nær der folk bor, sier Heimdal.

Dette opplever FRIFO som helt uforståelig, og de mener enkle bonære hyttetilbud ikke vil konkurrere med andre overnattingstilbud.

-Nå har vi anledning til å gi alle de som ikke har råd til egen hytte i strandsonen et unikt og billig tilbud. I tillegg kan skoler og barnehager få tilbud om nærmiljøhytter, ofte kombinert med forslag til undervisningsopplegg. Enklere tilskuddsregler og bedre rammer vil sette fart på utbyggingen av tilbudet. Det er i tillegg god miljø- og folkehelsepolitikk”, sier Lasse Heimdal.

Det er i utgangspunktet ikke mangel på hytter. Friluftslivsorganisasjonene får stadig tilbud om å overta eller leie offentlige eller private eiendommer med attraktiv beliggenhet for en rimelig penge. Men eiendommene er ofte i en slik tilstand at det trengs omfattende investeringer før de kan gjøres tilgjengelig for allmennheten. Disse pengene har sjelden de frivillige organisasjonene.

Powered by Labrador CMS