Trosset Sjøfartsdirektoratets vannscooter-advarsler

Lovendringen som sender vannscootere 400 meter til havs trosser Sjøfartsdirektoratets advarsler.

Publisert

Sjøfartsdirektoratet uttrykker bekymring for bruksbegrensningene til vannscootere. I høringsnotatet fra direktoratet om vannscootere blir det advart mot at det kan oppstå farlige situasjoner under transportkjøring ut av forbudssonen. Direktoratet mener at fartsbegrensningen på fem knop i farleder med mye trafikk vil være farlig for vannscooterføreren. Sjøfartsdirektoratet anbefalte derfor i forkant av lovendringen at paragrafen om transportkjøring skulle fjernes fra forskriften. Lovendringene ble vedtatt på Stortinget uten at det ble tatt hensyn til Sjøfartsdirektoratets innspill.

Anses som totalforbud

I de nye forskriftene er det lagt opp til generelle sjablongmessige forbudssoner som i sjø gjelder i et heldekkende belte på 400 meter fra land. Sjøfartsdirektoratet påpeker at de aller fleste nye vannscootere er CE-klasse C eller lavere.

«Det innebærer at disse ikke er testet for ferdsel på åpent hav. En sjablongmessig forbudssone slik forslaget legger opp til vil på enkelte steder kunne føre til at bruk av vannscooter må skje i havområder vannscootere ikke er konstruert eller testet for». Dette skriver Sjøfartsdirektoratet i høringsnotatet, og etaten  legger deretter til at i slike tilfeller vil forbudssonen på 400 meter i realiteten kunne anses som et totalforbud av vannscootere. EFTAs overvåkningsorgan ESA sendte i september i fjor et åpningsbrev til norske myndigheter, der de mente at de daværende reglene var i strid med EØS-avtalen. Tolker ESA forbudssonen som et totalforbud, slik Sjøfartsdirektoratet gjør i høringsnotatet, kan Norge eventuelt bringes inn for EFTA-domstolen.

– Farlig

Vannscooterentusiast og forkjemper Carl Jacob Johansen er ikke overraskende enig med Sjøfartsdirektoratets utallelser.

– Vi vil helt sikkert komme opp i farlige situasjoner ved å ligge i fem knop der andre større og tyngre båter har fri fart, sier Johansen. I går gikk han ut og oppfordret til sivil ulydighet, etter at det ble kjent at Småbåtloven er endret med en omfattende forbudssone. Johansen er ikke i tvil om at de nye forskriftene som omfatter vannscootere strider mot EØS-avtalen.

Powered by Labrador CMS