Strandryddedag lørdag 6. mai

STRANDRYDDING: Mange steder er det mye å ta av.

Felles innsats fra motorbåt- og seilerfolket

Lørdag 6. mai arrangeres den landsomfattende strandryddedagen. Både blant seilere og motorbåt-folket mobliseres det til massiv dugnadsinnsats.

Publisert Sist oppdatert

Både Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Norges Seilforbund (NSF) oppfordrer alle sine medlemmer til å bli med og ta i et tak for å fjerne søppel fra strandkanten. 

– De fleste båtforeningene er flinke til å holde det ryddig og rent i sitt eget område, så vi har oppfordret alle til å dra til strender og øyer utenfor sitt eget område og rydde der i stedet, sier Geir Giæver i KNBF.

Ta båten til øyer og holmer

Jon Amtrup i Norges Seilforbund strekker dette enda lenger og oppfordrer:

– La strandryddedagen være en anledning til å komme dere ut på sjøen. Seil ut til en øy, slipp ankeret og ta jolla til land og rydd på strendene der. Det er på disse stedene, hvor andre ikke kommer til,  alle med båt kan gjøre en virkelig nyttig innsats.

Vil doble innsatsen

KNBF har organisert sin virksomhet i syv regioner.

– I 2016 hadde vi et mål om å ha minst én organisert aktivitet i hver region. I år er målet vårt å ha to i hver region.

Geir Giæver trekker spesielt frem Trøndelag som en region hvor det skal skje mye og der han selv skal delta i aktivitetene til Sandstad Båtforening. Der har også kommunen engasjert seg og 90 elever fra ulike skoler meldt seg til innsats. Dessuten bidrar Kystvakten, som vil stille med mindre båter som vil bli benyttet til å komme seg ut på øyene.

– Det er store områder på Hitra og Frøya som skal dekkes, og det at det er mye fiske og oppdrettsanlegg i området, gjør dessverre sitt til at det er mye søppel som driver i land, sier Giæver.

Registrer søppelet

Både KNBF og NSF oppfordrer sine medlemmer til å registrere alt de plukker på nettsidene til kampanjen Hold Norge Rent, slik at de får en samlet oversikt over alt søppelet som blir fjernet fra strendene. Amtrup oppfordrer i tillegg seilforeningsmedlemmene til å benytte app-en «Hold Havet Rent» og registrere det innsamlete der.

KNBF har gjennom sine 322 båtforening sitt eget rapporteringssystem. I 2016 samlet KNBFs medlemmer tilsammen inn 13 250 kilo søppel. I år håper de å doble dette antallet.

Nordisk strandryddedag

Strandrydde-kampanjen, som nå strekker seg over en hel uke og som også er blitt til en nordisk kampanje, ble innledet 2. mai på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy i Oslo. Der var det nordisk ministerråd, og alle deltagerne med klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen i spissen ble fraktet ut på Nakholmen og Søndre Langåra for at de selv skulle gjøre en innsats. Med på dugnaden var også leder for FNs miljøprogram, Erik Solheim.

BLÅSYREAMPULLE: Finner du en slik på stranden, må du være forsiktig.

Blant det man fant på stranden på Nakholmen, var en blåsyreampulle fra krigens dager. Disse ble støpt inn i betong og dumpet i sjøen etter krigen, men når tidens tann får gjort sitt med betongen, løser den seg opp og ampullene flyter opp.

– Bruk hansker og sikre ampullen i en bøtte eller lignende, om du finner en slik. De kan være farlige. Og meld fra til politiet, sier Jon Amtrup, som selv var med på Nakholmen.

100 000 strandryddere

Allerede nå melder kampanjen Hold Norge Rent om at ca. 20 000 strandryddere er påmeldt, og tilsammen regner man at vel 100 000 mennesker vil går bøyd rundt på strendene og plukke søppel i Norden lørdag 6. mai.

– Vårt mål er blant annet økt bevissthet om marin forsøpling som miljøproblem og økt mobilisering til opprydding over hele Norden, forteller daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen på kampanjens nettside.

Hun er også nordisk prosjektleder og initativtager til samarbeidet.

KNBF har tilsammen ca. 42 000 medlemmer, mens NSF har ca. 25 000 tilsluttete medlemmer gjennom sine drøyt 100 foreninger.