Forsikring

GA OPP: Thor Norling fikk ikke registrert båten i Småbåtregisteret fordi den ikke er CE-merket.
GA OPP: Thor Norling fikk ikke registrert båten i Småbåtregisteret fordi den ikke er CE-merket.

Forenklet registrering i Småbåtregisteret

Hva gjør du dersom du ikke får registrert båten, og forsikringsselskapet ikke vil forsikre den fordi den ikke er registrert? Nå åpner Småbåtregisteret for mer individuell behandling av tvilstilfeller rundt CE-merking og selvbyggerprosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Selv om det ikke er registreringsplikt for fritidsbåter under femten meter i Norge, krever enkelte forsikringsselskaper at båten skal være registrert før du får forsikret den. Hvis du ikke kan dokumentere eierskapet til båten, kan det også by på problemer å få båten registrert i Småbåtregisteret eller Skipsregistret. Fra i vår har imidlertid Småbåtregisteret lempet på reglene og åpner opp for større skjønnsmessig vurdering av tvilstilfeller.

Fikk ikke registrert

Thor Norling i Porsgrunn er en ivrig båtmann og hobbybåtbygger. Han ble fikk ikke registrert et selvbyggerprosjekt i Småbåtregisteret fordi båten ikke var CE-merket.

- Jeg har kjøpt en sjark der skrog, dekk og overbygg var ferdigstilt av en selvbygger. Nå er jeg i full gang med å bygge båten ferdig, og ønsket få den registrert. Jeg har kjøpekontrakt med selger og alt er i orden. Men siden Småbåtregisteret krever at båten skal være CE-merket for å kunne registreres, så ble den avvist fordi den er en selvbygd båt uten CE-merking. Båten er levert før de innskjerpede reglene for selvbyggingsprosjekter trådte i kraft i 2006, og den er basert på maler og tegninger fra 1950-tallet, så den er unntatt kravet til CE-merking uansett, sier Norling, som nå har fått båten oppmålt og er i ferd med å registrere den i Skipsregistret NOR.

TVILSTILFELLER: Småbåtregisteret åpner nå opp for å kunne registrere selvbygde båter og båter som ikke er CE-merket. (ILLUSTRASJONSFOTO).
TVILSTILFELLER: Småbåtregisteret åpner nå opp for å kunne registrere selvbygde båter og båter som ikke er CE-merket. (ILLUSTRASJONSFOTO).

Får ikke forsikret

Selv om en del forsikringsselskaper har lempet på kravene til registrering, er det fortsatt selskaper som krever at båten skal være registrert før den kan forsikres, blant andre Eika Forsikring. IF Skadeforsikring er blant selskapene som ikke har et kategorisk krav om registrering, men har det som en anbefaling.

- Vi anbefaler alle å registrere båten slik at den er identifiserbar. Og vi har laget et insentiv for båteier ved å innføre en redusert egenandel på to tusen kroner ved tyveri, sier Atle Cato Strøm i If Skadeforsikring, som aksepterer alle de tre registreringsordningene som finnes i dag.

Den enkleste løsningen for båteiere som ikke får registrert båten, og dermed heller ikke forsikret den, er dermed å bytte til et forsikringsselskap som ikke krever registrering.

Småbåtregisteret:

Forenkler registreringen

- I utgangspunktet så får du ikke registrert en båt som du ikke kan dokumentere eierskapet til, sier Nicolai Kristiansen i Småbåtregisteret.

- Vi krever at båten skal være CE-merket og at den har et skrognummer (HIN, WIN eller CIN-nummer, journ. anm.) som vi sjekker opp mot en database. I tillegg krever vi at det foreligger en kjøpekontrakt mellom selger og kjøper.

TO NIVÅER: - Vi innfører nå to nivåer for registrering, noe som vil forenkle prosessen, sier markedssjef privat, Nicolai Kristiansen i Redningsselskapet. (FOTO: PRIVAT)
TO NIVÅER: - Vi innfører nå to nivåer for registrering, noe som vil forenkle prosessen, sier markedssjef privat, Nicolai Kristiansen i Redningsselskapet. (FOTO: PRIVAT)

- Det er imidlertid en del båter som ikke oppfyller disse kravene, men likevel er fullt legitime. Derfor kommer vi til å lage to nivåer av registrering. En for båter som har all dokumentasjon på plass, og ett nivå for det vi kan kalle påberopt eierskap med en individuell saksbehandling i tvilstilfeller. Med denne ordningen vil vi også i større grad kunne håndtere båter uten CE-merking og selvbyggerprosjekter, noe vi har vært restriktive til frem til nå. Denne ordningen rulles ut nå før sesong, sier Nicolai Kristiansen, og føyer til:

- Vi er veldig opptatt av at båter blir merket, ikke minst for å spare tid og forenkle identifisering ved redningsaksjoner.

Tre registre

Du har tre alternative registre å velge dersom forsikringsselskapet krever at båten skal være registrert for å kunne forsikre den.

· Småbåtregistret

· Securmark

· Skipsregisteret NOR