Statsbudsjettet 2021:

AMBISIØST: Både næringslivet på nordvestlandet og lokalpolitikere har i flere tiår jobbet for å få bygget en 1700 meter lang tunnel ved foten av Stadlandet.

Stad skipstunnel utsatt igjen

Den endeløse sagaen om Stad skipstunnel fortsetter uten at det er sprengt ut så mye som et gram stein.

Publisert Sist oppdatert

I forslaget til statsbudsjett er det ikke bevilget penger til prosjektet og den planlagte byggestarten i 2021 må avlyses.

I utgangspunktet skulle det settes av 60 millioner kroner i oppstartmidler i budsjettet for 2021. Men slik blir det ikke. Ifølge samferdselminister Knut Arild Hareide (KrF) gjør kostnadsveksten på mange påbegynte prosjekter at regjeringen legger oppstarten på is. Men ministeren sier til Bergens Tidende at prosjektet slett ikke er avlyst for alltid. Det handler kun om penger akkurat nå.

Stad skipstunnel er fullfinansiert i gjeldende Nasjonal transportplan og Stortinget har vedtatt byggestart i stortingsperioden (2017-2021). Dermed var statsbudsjettet for 2021 siste sjanse for komme i gang i henhold til vedtaket.

Har ikke penger: Samferdselminister Knut Arild Hareide (KrF) legger ikke oppstartmidler for Stad skipstunnel. Foto: Regjeringen

– Uakseptabelt løftebrudd for kyst-Norge, sier styringsgruppen for Stad skipstunnel, og også reaksjonene fra lokalpolitikere på nordvestlandet er harde etter at regjeringen valgte å legge til side prosjektet, som allerede er utredet et tjuetalls ganger. I tillegg er Frp meget kritisk til at tunnelen ikke får penger i 2021. Partiets tidligere samferdselminister, Jon Georg Dale, sier til at avisen at regjeringen bare kan glemme å sløyfe skipstunnelen i statsbudsjettet.

Totalt vil Stad skipstunnel, om prosjektet blir realisert, koste rundt tre milliarder kroner. Tunnelen skal gi sikrere og raskere passasje forbi det farlige, værharde Stad-landet. Dette blir også sett på som nøkkelen for å knytte sammen Sunnmøre-regionen og Vestlands fylke med fremtidens miljøvennlige hurtigbåter. Men svært mange har også kritisert prosjektet og mener at det blir alt for dyrt i forhold til til de potensielle gevinstene.