Svenskene grunnstøter mest ...

Har du hørt om nordmannen, svensken og finnen som var på båttur? Sikkert flere sånne «hørt om»-historier om de nordiske brødrene, men nå slår båtdelingstjenesten Skipperi fast at det er svenskene som oftest går på grunn.

Skipperi Fleet har samlet data fra bruken av 300 båter og med det synliggjort forskjeller og likheter i båtlivet mellom de nordiske landene, altså hvordan leiefolket klarer seg i båtene som de abonnerer på eller leier for noen timer i skjærgården.

POPULÆR: Bjerkholmen i Holtekilen ved Fornebu har forårsaket flest grunnstøtinger i Oslofjorden blant de norske medlemmene. (Google Maps)
POPULÆR: Bjerkholmen i Holtekilen ved Fornebu har forårsaket flest grunnstøtinger i Oslofjorden blant de norske medlemmene. (Google Maps)

Oftest på grunn

Her går det frem at svenskene har grunnstøtt 1.9 ganger oftere enn finnene og 2.3 ganger oftere enn nordmenn. Vi bare konstaterer og skal ikke lede noe mer ut av det ...

Rapporten viser også at nordmenn kjører i snitt 14.1 nautiske mil på tur og at kvinnene, ikke overraskende, gjør færre grunnstøtinger enn menn. Menn går på skjæret 7 % oftere enn kvinnene. Snittfarten er høyest blant finnene, 9.7 knop sammenlignet med nordmenns snitt på 7.7 knop.

Noen funn fra rapporten:

● 73,5% av medlemmene er med i båtdelingstjenesten på grunn av enkelhet og 55% abonnerer på grunn av at de opplever det er for dyrt å eie egen båt.

● Svensker har grunnstøtt 1.9 ganger oftere enn finnene og 2.3 ganger oftere enn nordmennene.

● Bjerkholmen i Holtekilen ved Fornebu har forårsaket flest grunnstøtinger i Oslofjorden blant de norske medlemmene.

● Statistisk sett kreves det over 10 års erfaring før det er en minskning av båtskader sammenlignet med andre båtførere med mindre tid bak spakene.

● I gjennomsnitt kjører finnene hele 27% fortere enn danskene.