Se bølge- og strømvarsling

Utsatte strekninger på norskekysten får bølge- og strømvarsling. Her finner du dem.

Publisert Sist oppdatert

Etter hurtigbåten MS Sleipners forlis i november 199 ble det anbefalt at det plasseres ut bølgevarslere på utsatte steder langs norskekysten, som et tiltak for å øke sjøsikkerheten.

Kystverket har startet planleggingen med å bygge ut varsling for bølge, strøm og vind. Dette blir gjort i samarbeid med andre norske aktører.

Ved Vatlestraumen i Bergen kan du i dag følge med på mer enn vær og vind. Live kan du også se hvor strømmen går, på forskjellige dybder, og hvor rask den er. Dette er en side som oppdaterer seg ofte. Her kan du også se bølgehyde, vannivå, vanntemperatur og oksygennivå i vannet.

Kystverket har legger også i samarbeid med Meterologisk institutt ut bøyeobservasjoner for Trondheimsleia. I skrivende stund er den ikke helt oppe og går, men her skal du kunne se overflate sjøtemperatur, vannstrøm og retning, bølgehøyde, periode og retning.

På Metrologisk institutt kan du også følge med på bølgehøyde og bølgeperiode for Boknafjord, Sletta og Stad.

Bølgehøyder på Skrova kan du også følge med på. Her får du også periode, og kan gå tilbake i tid for å følge med på utviklingen av bølgenivået.

For Ryvarden og Finnsnes kan du se hvor god sikt det er, med siktsensoren som gir god informasjon. Her kan du også se hvordan sikten har vært det siste døgnet.

Båtliv har også lagt ut linker til så mange som 86 værstasjoner langs kysten, hvor du kan følge med på været live. Værstasjonene vi har presentert her er også lagt til.