Redningsskøytene med økt aktivitet i fjor

Redningsskøytene har hatt over hundre flere oppdrag i fjor i forhold til 2010. 67 fartøy er berget fra å gå ned, og 12 mennesker er reddet fra å drukne/omkomme.

Publisert

De fleste oppdragene gjelder SAR*, båter med motorproblemer, de har grunnstøtt eller fått tau/fiskegarn i propellen, skriver Redningsselskapet i en pressmelding.

Viktig for fiskerne

Hvert år assisterer redningsskøytene rundt tusen fiskefartøy. Det er nesten 15 prosent av alle fiskefartøy i landet. Det betyr mye, også økonomisk, for en fisker å få rask hjelp til å fjerne fiskebruk fra propellen, slep til land eller hjelp med motorstopp.

Førstelinjeberedskap

- Fjorårets mange oppdrag viser igjen at redningsskøytene er viktig for vårt kystmiljø. Vi er som regel de første på stedet når store skip går på grunn eller får motorstopp, og våre redningsskøyter har stor slepekraft til å hjelpe dem. RS «Harald V» dro en lastebåt av et skjær rett utenfor et naturreservat på Trøndelagskysten 17. juli. Det er vanskelig å si hva som hadde skjedd om vi ikke hadde vært der, men at vi avverger flere miljøulykker i løpet av et år er udiskutabelt, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Øyvind Stene.

1300 dykkeroppdrag

I 2011 har redningsskøytene dykket over 1300 ganger. På alle de 25 fast bemannede redningsskøytene er det dykker, og flest dykkeroppdrag har det vært på Skjærhalden og Oscarsborg i Oslofjorden. Det er ofte tau i propellen eller skade på propell etter grunnstøting som er årsaken. Redningsskøytene i Nordland dykker ofte på fiskebåter som har fått fiskegarn i propellen.

*SAR betyr Search and Rescue (redning av menneskeliv), og er benevnelsen på oppdragene redningsskøytene får fra Hovedredningssentralene (HRS). Tallet er hentet fra HRS. Over halvparten av hendelsene ved HRS skjer på sjøen. Flesteparten av oppdragene gjelder søk, assistanse til fartøy, grunnstøting, drivende fartøy og evakuering av syke personer.

Powered by Labrador CMS