Politiet vil skjerpe grensen
Politiet vil skjerpe grensen

Politiet vil skjerpe grensen

I en høringsuttalelse til sjøfartsdirektoratet ønsker politiet å skjerpe grensen for krav om obligatorisk båtførerbevis. Får de gjennomslag må flere ta båtførerbeviset.

Publisert

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre obligatorisk båtførerprøve for bestemte grupper av fritidsbåtførere. Forslaget innebærer at førere av båter med en lengde på over sju meter eller mer som har en motorytelse på mer enn 25 hestekrefter, skal ha båtførerbevis.

Politidirektoratet har i den anledning henvdendt seg til politidistriktene, og fått svar fra Agder, Asker og Bærum, Oslo, Troms og Vestfold politidistrikt.

Typisk ungdomsbåt

Vestfold politidistrikt mener det er behov for å senke den foreslåtte grensen på sju meter ned til fem meter. I høringsnotatet skriver de at båter størrelsesorden fem til sju meter er en typisk familie-/landstedbåt som ungdom ofte får disponere. 

    Politidistriktet fremholder at at det er viktig å satse på de unge, ettersom det er en kjennsgjerning at spesielt ungdom står for en god del farefull båttrafikk om nattestid, i kombinasjon med utelivsbesøk.

    – Vi tror det er et stort potensiale i å forebygge skader og ulykker ved å søke å favne de unge båtførerne. Ved åvære tidlig ute med å øke kunnskap om sjøvett og generell kunnskap om sjømannskap tror vi at holdningene på sjøen kan bedres og at dette vil ha positiv overføringsverdi i ungdomsmiljøet generelt. Selv om dette øker omfanget av gruppen som må ha obligatorisk båtførerprøve, mener vi at gevinstene er langt større enn byrdene for den enkelte ved å måtte ta prøven, uttaler Vestfoldpolitiet i rapporten.

Trenger mer ressurser

Politidirektoratet påpeker også at det vil bli behov for mer ressurser ved innføring av obligatorisk båtførerbevis, som alle distriktene for øvrig støtter fullt ut. I dag er det over 1,1 mill. båtførere og tallet øker.  Politiet påpeker at et årlig kontrollvolum på for eksempel 50.000, vil tilsvare under fem prosent av båtførerne. I 2006 var antallet kontrollerte fritidsbåter 13.921. For å øke  tallet til 50.000 mener politidirektoratet at man i tilfellemå tilføre politiet minst ti årsverk til innsats i sommermånedene (dvs ca 30 stillinger på sommeren) med en kostnad på fem millioner kroner årlig. Poltitiet skriver at det også vil være behov for å følge opp med materielle ressurser til drift av politiets båter.

    Ved siden av behov for drivstoff, kommer vedlikeholdsutgifter og nødvendig utstyr ombord. Fra tid til annen vil også den økte driften føre til behov for anskaffelse av nye politibåter. Et forsiktig estimat går ut på at politiet til drift må ha fem millioner kroner årlig.

    – I og med at arbeidsgruppen foreslår en gradvis innføring av obligatorisk båtførerbevis over tre år, vil man ha behov for trinnvis opptrapping av ressurstilgangen med to millioner kroner første året,  fem millioner kroner andre året og ti millioner kroner årlig i fortsettelsen, skriver politiet i høringsuttalelsen.

Hva mener du? Skriv inn din mening nedenfor. Krever ingen registrering.

Powered by Labrador CMS