Praktisk

Oppfrisking av «rusten» kunnskap etter opplaget

Lenge siden forrige båttur? Kunnskapene til noen og enhver kan være litt «rustne» etter vinteropplaget. Det er mye man som fersk båtbruker nødvendigvis ikke vet – eller ikke engang vet at man ikke vet. Vi har stilt noen av de mest åpenbare spørsmålene, og funnet svarene.

Publisert Sist oppdatert

Hvor ofte bør jeg…

VIKTIG: Å peile oljen på motoren er noe man bør gjøre daglig. Nivået skal være mellom maks og minimumsmerket på staven.

  • ...peile oljen på motoren?

Hver dag før jeg starter.

  • ...etterfylle olje?

Når nivået nærmer seg minimumsmerket.

  • ...skifte impeller?

Impelleren til kjølevannspumpen bør byttes hvert år. Har du kjørt mindre enn 200-300 timer i løpet av sesongen, kan du ta ut impelleren på høsten og lagre den kaldt og mørkt. Man bør aldri kjøre mer enn 1 000 timer mellom hvert impellerskift. En impeller tåler, forutsatt at den ikke er tørrkjørt, inntil 2 000 timer, men da bør den gå kontinuerlig, noe som sjelden er tilfellet for en fritidsbåt. En impeller vil vanligvis bli ødelagt etter svært kort tid dersom den kjøres tørr, for eksempel som følge av tett kjølevannsintak.

  • ...drenere vannutskilleren (grovfilteret/forfilteret)?

Det er god skikk å gjøre det hver dag, men det blir sjelden gjort. Gjør det til en rutine å kontrollere regelmessig, med mindre du har filter med alarm. Har filteret inspeksjonsglass er det også veldig enkelt å foreta en visuell kontroll. På sjøen er du ofte overlatt til deg selv, og føre var prinsippet er en god leveregel. Finner man vann i grovfilteret, bør man også sjekke finfilteret på motoren.

Hvor ofte bør jeg sjekke nivået på kjølevannet på en innenbordsmotor?

Hver dag før jeg starter motoren ved å åpne lokket på radiatoren. Åpne aldri lokket når motoren er varm. Etterfyll ved behov og bruk ferdigblandet væske av riktig type (samme farge).

Hva slags…

Dopapir skal man bruke?

Bruk aldri langfibret, resirkulert papir. Helst bør du bruke lettoppløselig papir som fås i forretninger som har utstyr til bobil og båt. Det er noe dyrere enn papiret du får i dagligvarebutikken, men løser seg lett opp i vann. Kast heller ikke kosmetikkpapir i doen.

DOPAPIR: Til bruk i båt bør du ha noe som løser seg opp lett.
DOPAPIR: Til bruk i båt bør du ha noe som løser seg opp lett.

Middel bør jeg ha på septiktanken?

Bruk en luktfri sanitærvæske. Slangene som brukes i fritidsbåter har lett for å ta til seg parfymelukt. Bruker man en sanitærvæske tilsatt parfyme, får man lett den samme lukten i båten. Det er fornuftig å bruke sanitærvæske særlig i båter med selvtømming av tanken, og med manuelle pumper. Væsken bidrar til å løse opp bunnfallet slik at man unngår avleiringer i bunnen av tanken. Etterfyll gjerne litt vann på tanken etter at du har tømt den. Da blir massen bløtere og pumpen jobber lettere. Ikke bruk matolje i toalettet.

SEPTIKRENS: Sanitærvæske hjelper til å holde innholdet på tanken tyntflytende og hindrer lukt.
SEPTIKRENS: Sanitærvæske hjelper til å holde innholdet på tanken tyntflytende og hindrer lukt.

Navigasjonsutstyr bør jeg ha i tillegg til kartplotter?

Du skal alltid ha kart for det området du tenker å ferdes i, samt kompass. I tillegg er det fornuftig å ha med en parallellforskyver og en passer, og gjerne en håndholdt GPS.

NAVIGASJONSUTSTYR: Man bør alltid ha papirkart ombord som backup i tilfelle plotteren svikter.
NAVIGASJONSUTSTYR: Man bør alltid ha papirkart ombord som backup i tilfelle plotteren svikter.

Vaskemiddel bør jeg bruke til daglig rengjøring av båten?

Styr klar av alkaliske vaskemidler eller vaskemidler som fjerner polish og voks. Be om et egnet produkt i din båtutstyrsforretning. Da kan du spare deg for unødvendig poleringsarbeid, eller falmet gelcoat.

Reservedeler bør jeg ha med til motoren?

Du bør alltid ha med ekstra drivreimer, impeller, frostvæske, olje til gear og motor, og gjerne ATF-olje til hydraulisk styring. Pluss et utvalg håndverktøy.

RESERVEDELER: Et minimum med reservedeler og verktøy bør finnes ombord.
RESERVEDELER: Et minimum med reservedeler og verktøy bør finnes ombord.

Hvorfor…

Får jeg ikke lenset septiktanken?

Det kan skyldes tett utlufting av tanken, eller at det har vært for lite vann på tanken slik at massen er for seig. Det kan også skyldes at slangene i anlegget er gamle slik at pumpen drar luft i stedet for septik, og at man dermed ikke får opparbeidet tilstrekkelig vakuum i systemet.

Kommer det vann ut av varmtvannsberederen når jeg kjører?

Fordi vannet ekspanderer (utvider seg) når det blir varmt.

Kommer det olje ut av lufteskruen på rattpumpa til den hydrauliske styringen?

Fordi olje ekspanderer når den blir varm. Oljen vil da komme ut gjennom lufteskruen i rattpumpen.

OLJESØL: Det kommer olje ut av lufte-skruen på rattpumpa når den blir varm fordi oljen eksploderer.
OLJESØL: Det kommer olje ut av lufte-skruen på rattpumpa når den blir varm fordi oljen ekspanderer.

 «Tikker» det i den hydrauliske styringen når jeg dreier på rattet?

Fordi det er for lite olje i systemet. Etterfyll olje og luft systemet.

Når…

Skal jeg slå på lanternene?

Når tåke, tykke (kraftig regnvær, snødrev eller lignende) eller andre forhold setter ned sikten, samt mellom solnedgang og soloppgang.

BLI SETT: Etter mørkets frembrudd, og ved nedsatt sikt, skal alltid lanternene være tent.
BLI SETT: Etter mørkets frembrudd, og ved nedsatt sikt, skal alltid lanternene være tent.

 Skal jeg ta ned flagget?

Flagget skal som hovedregel ned klokka 2100, eller ved solnedgang hvis denne inntreffer før klokka 2100. Flagget skal være heist hele tiden når fartøyet er underveis.

Bør jeg lade batteriene?

Før hvilespenningen er under 12 volt.

Hvor…

Lenge tåler en septikpumpe å bli kjørt?

Kvernpumper med impeller er den vanligste pumpetypen. Impellerpumper tåler maks 10 sekunder tørrkjøring. Manuelle og elektriske membranpumper tåler betydelig mer. For å kontrollere at pumpa fungerer, kan man lense tanken utaskjærs (minimum 300 meter fra land), og se om det kommer luftbobler opp av vannet når tanken er tom. Bobler det, fungerer pumpa som den skal.

Stram skal generatorreimen være?

Den bør ikke bevege seg mer enn cirka 8-10 millimeter når du klemmer den ned på det lengste strekket.

Generatorreimen bør ikke bevege seg mer enn cirka 8-10 millimeter når du klemmer den ned på det lengste strekket.
Generatorreimen bør ikke bevege seg mer enn cirka 8-10 millimeter når du klemmer den ned på det lengste strekket.

Får jeg tak i standardkontrakt ved kjøp av båt?

På Båtmagasinets hjemmesider eller Forbrukerrådets hjemmesider.

Skal jeg registrere båten?

I dag er det ingen registreringsplikt for fritidsbåter inntil 15 meter. Hvis fritidsbåten er minst syv meter kan den registreres i Skipsregisteret. Er den 15 meter eller større, er den registreringspliktig i det samme registeret. Tidligere var det obligatorisk å registrere fritidsbåter i Småbåtregisteret. Dette er nå frivillig. I Småbåtregisteret er det mulig å registrere båter med motor og seilbåter ned til 4,5 meter.

FRIVILLIG: Registrering i Småbåtregisteret er nå frivillig, men er båten 15 meter eller større er den registreringspliktig i skipsregisteret.
FRIVILLIG: Registrering i Småbåtregisteret er nå frivillig, men er båten 15 meter eller større er den registreringspliktig i skipsregisteret.

Hva skal jeg gjøre… 

med teakdekket?

Det sunneste for teaken er å la den bli grå, og gjerne behandle den med soppdrepende Boracol. Oljer man teaken, vil den trekke til seg smuss som legger seg i porene i treverket. Over tid blir denne skitten vanskelig å fjerne. Blandingen av olje og smuss sliter dessuten mer på teaken enn om man lar den være ubehandlet. Unngå i størst mulig grad bruk av teakrenseprodukter med syre siden disse også bryter ned nater og lim.

BEVARE: Boracol er en soppdreper som bevarer teaken grå. Vær varsom med bruk av syrebaserte rengjøringsprodukter.
BEVARE: Boracol er en soppdreper som bevarer teaken grå. Vær varsom med bruk av syrebaserte rengjøringsprodukter.

Med septiken?

Septiken kan lenses 300 meter fra land, eller på pumpestasjoner på land.

Kan…

alle kjøpe og bruke en VHF?

Alle kan kjøpe en VHF, men ikke alle har lov til å betjene den den. For å ta VHF'en i bruk, må man ha en konsesjon som fås via Telenor. For å få konsesjon, og for å kunne operere utstyret, må man ha et SRC/VHF-sertifikat. Når konsesjonen er utstedt, er det ensbetydende med en registrering som gir deg kallesignal og MMSI-nummer.

KREVER KURS: Det kreves VHF-sertifikat for å eie VHF-radio, og en VHF med DSC gir god trygghet.
KREVER KURS: Det kreves VHF-sertifikat for å eie VHF-radio, og en VHF med DSC gir god trygghet.

Det være skadelig å slå av tenningen når dieselmotoren er i gang?

Ja, dynamoen kan bli ødelagt. Dynamoen lader ikke.

Hva slags…

landstrømkabel bør jeg ha?

En oljebestandig kabel som er godkjent for å ligge på vått gulv, maks 25 meter i ett stykke.

LANDSTRØM: Bruk godkjent landstrømkabel med en maks lengde på 25 meter.
LANDSTRØM: Bruk godkjent landstrømkabel med en maks lengde på 25 meter.

Tauverk bør man ha?

Godt dimensjonerte, elastiske fortøyningstau til fortøyning forut og akter, samt til eventuelle spring. I tillegg bør du ha et par ekstra, lange fortøyningstau om bord. Du bør også ha et 40 meter ankertau. Du bør også ha med deg minst 4 fendere.

TAUVERK: Fortøyningstauene ombord må være dimensjonert for båtens størrelse og vekt.

Forsikring bør jeg ha på båten?

Det er ikke lovpålagt å ha ansvarsforsikring på båt, men man bør ha full kasko, dekning for fører- og passasjerulykke, samt ansvarsvarforsikring.

Hva bør jeg sjekke…

I forbindelse med CE-merking?

Det er viktig å påse at båten har et gyldig produsentskilt, at det følger en samsvarserklæring med båten, og at det finnes en brukerhåndbok om bord.

TRYGGHET: Som minimum skal en CE-merket båt ha produsenttskilt, samsvarerklæring og brukerhåndbok.
TRYGGHET: Som minimum skal en CE-merket båt ha produsenttskilt, samsvarerklæring og brukerhåndbok.