Vil la fritidsbåtskippere føre båt inn til 24 m
Vil la fritidsbåtskippere føre båt inn til 24 m

Vil la fritidsbåtskippere føre båt inn til 24 m

Sjøfartsdirketoratet legger opp til endring av dagens regel med grense på 50 brt for personer med fritidsskipper-sertifikat.

Publisert

Pressemelding;

Det ligger i dag høringsdokumenter ute som tar sikte på å fjerne begrensningen med dagens fritidsbåtskip-persertifikat hvor det ikke tillates å føre fartøy over 50 brt. Den nye grensen vil i så fall baseres på far-tøyets lengde (L), og settes til 24 m. De som allerede har fritidsbåtskippersertifikat må imidlertid gjennom en tilleggsutdanning dersom de skal kunne få nyte godt av de nye bestemmelsene.

Hva tilleggsutdanningen konkret skal bestå i fremgår ikke av hørings-dokumentene, men vi tror og håper at denne ikke blir svært omfattende. De som ikke allerede har fritids-båtskippersertifikat, og avlegger eksamen etter 2013 (og består) vil få utstedt fritidsskippersertifikat (altså ikke fritidsbåtskippersertifikat) hvor øvre grense er 24 m (L). NORBOAT har i lengre tid vært i dialog med Sjøfartsdirektoratet for å få gjennomført disse endringene, og vi er glade for at det nå ser ut til å bli en realitet. For mer informasjon se her

Powered by Labrador CMS