Nasjonal miljødugnad fra 2. til 7. mai

STRANDRYDDING: 6. mai arrangeres strandryddedagen over hele landet.

Rekordoppslutning om strandrydding

– Alt tyder på at det blir rekordoppslutning om vårens strandryddesjau, tror aksjonen Hold Norge Rent.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen er at foreløpige påmeldingstall hos Hold Norge Rent viser rekordoppslutning.

– I 2016 deltok rundt 18 500 mennesker kysten rundt. I år håper vi å nå målet om 25 000 strandryddere, sier prosjektleder Malin Jacob i Hold Norge Rent, som koordinerer arbeidet med de landsdekkende dugnadene mot forsøpling i strandsonen.

Aksjonen pågår fra 2. til 7. mai, med lørdag 6. mai som den store strandryddedagen.

377 tonn avfall i 2016

Strandryddedagen har vært arrangert årlig siden 2011. I 2016 ble strender tilsvarende en strekning på 87 mil ryddet for 377 tonn marint avfall. Til sammen 1364 lokale ryddeaksjoner ble gjennomført, ifølge opplysninger fra Hold Norge Rent.

Dugnaden utføres av alle lag av folket – fra barnehagebarn til bedrifter som engasjerer seg. En av bedriftene er Wee Marine som deler ut gratis sekker for sanking av søppel langs kysten.

Bedrifter engasjerer seg

– Sekkene er ikke vanlige plastsekker, men slipper igjennom vann i likhet med en striesekk, noe som gjør det enklere å samle avfall i og ved sjøen, forteller Åge Wee i Wee Marine.

Alle idrettslag og foreninger kan ifølge ham søke om å få tilsendt sekker. Maksimalt antall skal være 50 per søker.

Åge Wee, som også står bak den lokale undervannsdugnaden «Project Aware Smedasundet», er bekymret for den stadig økende mengden avfall som dumpes i havet.

– Å holde havet og strendene rene for plast og annet skadelig avfall er noe av det viktigste vi kan gjøre. Det er trist å se at mengden avfall bare øker årlig, og hvilke konsekvenser dette har for livet både i og nær havet.

[Artikkelen fortsetter under bildet]

MYE AVFALL: Også på havets bunn samler det seg søppel, og Åge Wee har i flere år organisert rydding av sjøbunnen i Smedasundet i Haugesund.

– Over 100 av aksjonene i 2016 ble gjennomført i regi av bedrifter, og like mange ser ut til å stille også i år, tror Hold Norge Rent.

En annen av dem vil være hytteutleiefirmaet Novasol.

– Strandryddere som melder seg på via oss får tilbud om egne ryddepakker med hansker, søppelsekker og praktisk veiledning, sier Pia Buen i Novasol.

Landsdekkende aksjon

Strandryddingen foregår i alle landsdeler. I 2016 var samtlige fylker representert.

– Den brede oppslutningen har plassert Norge på topp tre blant landene som deltar i det felleseuropeiske prosjektet «Clean Up Europe», som de norske aksjonene er en del av, sier Malin Jacob i Hold Norge Rent.

I tillegg til innsamling og avfallsbehandling er også dokumentasjon av funnene en viktig del av jobben.

– Plast utgjør en vesentlig andel. I tillegg er det mye isopor, tau, byggematerialer og matemballasje. Mye av søppelet stammer fra personlig forbruk, men en betydelig mengde kan også føres tilbake til fiskerinæringen og bygg- og anleggsvirksomhet, sier Jacob.

Hold Norge Rent har opprettet en egen ryddeportal på nettsidene sine. Der kan man melde seg til dugnad og registrere funn fra innsamlet avfall.

Norges Seilforbund med egen app

Alle landets seilforeninger er også oppfordret til å delta. Norges Seilforbund har lagd app-en «Hold havet rent» der privatpersoner kan registrere seg og opplyse om hvilken seilforening de er medlem av. På app-en kan de registrere alt hva de plukker av søppel, og dette vil bli registrert både på person og seilforening.

– I hver seilforening er det en miljø-administrator som kan utlyse interne konkurranser mellom medlemmer eller utfordre andre seilforeninger, forteller Jon Amtrup i Norges Seilforbund.

– Vi har inntrykk av at det er stort engasjement rundt om i seilforeningene når det gjelder standrydding, sier Amtrup.