65 millioner i potten

Søk støtte til ryddetiltak!

Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser er blant de som nå kan søke om økonomisk støtte for å rydde opp i forsøplingen langs strender, elver og vassdrag.

Publisert Sist oppdatert

Marint avfall er en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år enorme samfunnskostnader. 

– Interessen for å være med å rydde marint søppel de siste årene har vært overveldende. Vi håper mange vil være med å rydde i 2019 også, og oppfordrer alle som har en god idé til et prosjekt for å rydde søppel på strender og langs elver og vassdrag om å søke støtte fra Miljødirektoratet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Støtte kan brukes til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av marint avfall til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.

Prosjekter som har en forebyggende effekt kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer og workshops. Det kan også søkes støtte til metodeutvikling som bidrar til mer effektiv opprydding av marin forsøpling.

Tilskuddsordningen er i år på 65 millioner kroner og fristen for å søke om støtte er 31. januar. Minste søknadssum er 300 000 kroner, men det finnes også en refusjonsordning for mindre ryddeprosjekter. Denne administreres av Hold Norge Rent.

Les mer om ordningen på direktoratets hjemmesider.