Må du slippe ut igjen fangsten?

Nytt av året er at fritidsfiskere må følge reglene for minstemål av fisk. Her er minstemålene for de forskjellige artene som inkluderer krabbe, humme, sjøkreps og skjell.

Publisert

I 2010 ble det innført nye regler for minstemål av saltvannsfisk. Disse reglene gjelder også for fritids- og turistfisket. Målet med de nye reglene er at mer fisk skal få vokse seg store nok til å formere seg. Men ikke alle fiskene har minstemål for fritidsfiskerne. Makrell som fiskes med krok eller garn og sei til egen husholdning er unntatt reglene for  minstemål. Det er heller ikke minstemål på lange, yr og steinbit.

Skulle du få en fisk under minstemål må du løsne den forsiktig fra fiskeredskapen og slippe den ut i vannet igjen. Men er fisken død eller tydelig ikke vil overleve, kan du spise den med god samvittighet. Derimot kan målrettet fangst av fisk under minstemål kunne straffes.

Reglene for minstemål gjelder også krabbe, sjøkreps og hummer. Fisk måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler:

 • Kveite: 80 cm
 • Torsk Nord for 64 ° N: 47 cm
 • Torsk Sør for 64 ° N: 40 cm
 • Hyse Nord for 64 ° N: 44 cm
 • Hyse Sør for 64 ° N: 31 cm
 • Lysing: 30 cm
 • Rødspette Utenom Skagerrak: 29 cm
 • Rødspette Skagerrak 27 cm (Skagerrak er avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr).
 • Mareflyndre: 28 cm
 • Sandflyndre: 23 cm
 • Lomre: 25 cm
 • Tunge: 24 cm
 • Piggvar: 30 cm
 • Slettvar: 30 cm
 • Glassvar: 25 cm
 • Hvitting: 32 cm
 • Skrubbe: 20 cm
 • Pigghå: 70 cm (Pigghå måles fra snutespissen til bakerste kant av den øverste haleflik)
 • Blåkveite: 45 cm
 • Breiflabb i garnfiske: 60 cm
 • Uer: 32 cm
 • Sild fisket i Skagerrak.
 • (Unntatt norsk fjordsild fisket innenfor to nautiske mil fra grunnlinjene)
 • Skagerrak: 18 cm
 • Nordsjøsild: 20 cm
 • Norsk vårgytende sild: 25 cm
 • Trondheimsfjordsild: 23 cm
 • Lodde Nord for 62 ° N: 11 cm
 • Lodde I fiskerisonen ved Jan Mayen: 12 cm
 • Reker: 6 cm (Måles fra forkant av øyet til bakre kant av halen)
 • Sjøkreps: 13 cm (Måles fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp. Minstemålet er også oppfylt dersom lengden er minst 4 cm målt fra bakerste ende av øyehulen til bakerste kant av ryggskjoldet (carapax) målt midt oppe på ryggen.)
 • Krabb fra svenskegrensen til og med Rogaland fylke: 11 cm (Måles over skallets største bredde)
 • Krabbe Nord for Rogaland: 13 cm (Måles over skallets største bredde)
 • Haneskjell Nordland, Troms og Finnmark fylker: 6,5 cm (Måles som lengste lengde fra skallhengsel til motsatt skallkant)
 • Hummer: 25 cm (Måles fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp. Minstemålet er også oppfylt dersom lengden er minst 9 cm målt fra bakerste ende av øyehulen til bakerste kant av ryggskjoldet (carapax) målt midt oppe på ryggen)
 • Kongekrabbe: Kvoteregulert område i Øst‐Finnmark: 13,7 cm (Måles fra indre ende av øyehulen til innbuktning i bakkantmidt på ryggskjoldet).
 • Kamskjell: 10 cm (Måles over skallets største bredde)
 • Det er ikke minstemål på sei, makrell, lange, lyr og steinbit.
 • Minstemålet for sjøørret er 35 centimeter sør for Nordland, og 30 centimeter nordover.

Powered by Labrador CMS