Statsbudsjettet 2015

Lover mer penger til kystforvaltningen

Ifølge forslaget til statsbudsjett for 2015 økes potten som går til kystforvaltning kraftig.

Publisert

- Kystområdet blir utan tvil ei viktig satsing i regjeringa sin samferdselspolitikk. Med ein auke i løyvingane på rundt 15 prosent kan fleire viktige prosjekt no starte opp, sier  - Vi ønskjer at nærskipsfarten skal bli ein meir integrert del av transportnettet i landet. Resultatet er ei storsatsing der fleire viktige prosjekt på kystområdet blir starta opp, skriver samferdselsministeren. 

Powered by Labrador CMS