Kystverket merker indre lei på Rakkebåene

En arbeidsgruppe har sett på en utvidet merking av de beryktede Rakkebåene utenfor Stavern.

Publisert Sist oppdatert

Gruppen har bestått av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), representanter fra Stavern Båtforening, Viksfjord Båtforening, Larvik Havnevesen og Kystverket, med mandat å finne frem til en formålstjenlig og utvidet merking av Rakkebåene utenfor Stavern.  Det siste møtet i arbeidsgruppen ble avholdt i Stavern Båtforenings flotte lokaler torsdag 21.6.12.  Formann Gunnar Knutsen ønsket velkommen til gruppens 11 representanter.

Rakkebåene er en av de definerte farlige sjøområder på Østlandet, beryktet for sitt urene farvann og grunnbrott.  Det er tre leder som kan benyttes for å komme over Rakke fra Stavern til Naverfjorden og Nevlunghavn; ut i havet rundt «klokkebøya», midtre lei som er godt merket både for dag og nattseilas nord for Muleberget og sør for Brattbåen og Hellene, samt den umerkede indre leia som bare lokalkjente benytter.  Det er blant annet denne leia man nå vil merke.

Kystverket har satt av penger på årets budsjett for bedre merking av Rakke og formålet med det siste møtet i Stavern Båtforening torsdag 21.6 var å bestemme antall og plassering. Arbeidsgruppen kom frem til at 15 nye jernstenger med refleks må etableres.

Representantene fra Stavern Båtforening er redde for at denne nye merkingen kan forlede folk til å tro at Rakkebåene nå kan forseres i dårligere vær enn før.  Det er absolutt ikke tilfelle mener de.  Den nye merkingen vil gjøre at folk kan seile tryggere i pent vær.  I dårlig vær har man ingenting på Rakke å gjøre uansett, sier representantene fra Stavern Båtforening.

Kystverket vil sette i gang merking i begynnelsen av juli inneværende år og tar sikte på å være ferdig, så sant været tillater det, i løpet av juli.  Sjøkart oppdateres fortløpende.