Utnevnt av UNESCO

VIKTIG ROLLE: Forbundet Kysten har fått en internasjonal rolle i arbeidet med å ta vare på kystkulturen.
VIKTIG ROLLE: Forbundet Kysten har fått en internasjonal rolle i arbeidet med å ta vare på kystkulturen.

Forbundet KYSTEN får sentral, internasjonal rolle

Forbundet KYSTEN har fått status som offisiell ikke-statlig organisasjon med særskilt kompetanse på immateriell kulturarv knyttet til kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.

Publisert Sist oppdatert

Statusen ble tildelt under UNESCOs generalforsamling i Paris i månedsskiftet mai/juni, heter det i en pressemelding fra forbundet KYSTEN.

– At forbundet Kysten har fått status som offisiell ikke-statlig organisasjon med særskilt kompetanse betyr at vi forplikter oss til å stille oss til rådighet som rådgivere for UNESCO sentralt i saker som angår vårt felt. Vi kan også få verv, inngå i arbeidsgrupper og prosjekter i regi av UNESCO, sier styreleder i Kysten, Asgeir K. Svendsen.

– At vi knyttes tettere til et internasjonalt system som UNESCO, er en viktig anerkjennelse av vår organisasjon og av norsk kystkultur som vi representerer, sier han.

Tar vare på gamle båter

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med 10 500 medlemmer fordelt på 125 kystlag i hele landet. Under mottoet «Vern gjennom bruk» jobber de med å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten. Organisasjonen ble stiftet i 1979.