SAMARBEIDSPROBLEMER: Tidligere president Egil Kr. Olsen kritiseres for å ha gått egne veier i samarbeidet med KNBF-sekretariatet.

«Presidenten gikk sine egne veier»

Uorden i «kommandolinjene» mellom presidenten og sekretariatet i KNBF synes å være den direkte årsaken til varslingssaker og bekymringsmeldinger til forbundsstyret. Nestleder er satt inn som fungerende president.

Publisert Sist oppdatert

Generalsekretær Stig Hvide Smith ønsker ikke å gi kommentarer til Båtmagasinet, annen enn den bekreftelse han ga onsdag i forrige uke om at Region Sør har forlatt sine verv. Flere kilder ute i KNBF-organisasjonen sier til Båtmagasinet at samarbeidsklimaet mellom generalsekretæren og president Egil Kr. Olsen ikke har vært det beste. «Presidenten gikk gang på gang sine egne veier», sier en kilde. Han skal ha benyttet uortodokse metoder ved til tider å unngå linjene i organisasjonskartet, blant annet ved å ta direkte kontakt med ansatte i KNBFs sekretariat - og samarbeidspartnere - for å «styre og påvirke». Arbeidsformen har etter hva Båtmagasinet forstår resultert i varslingssaker og flere bekymringsmeldinger fra generalsekretæren til forbundsstyret.

Dette er tydeligvis en beskrivelse KNBFs regionstyre i Sør ikke var enig i. I sin fratredelseserklæring forrige søndag skriver de at de har mistillit til generalsekretæren på grunn av hans mangel på empati og ordbruk om presidenten. Denne mistilliten rettes også til andre KNBF-regioner som skal ha sendt ut mistillitsforslaget mot presidenten.

«Bare en trist sak»

Hvilke regioner som eventuelt skal ha sendt ut mistillit til presidenten, fremkommer ikke noe sted, men etter hva Båtmagasinet får opplyst av gode kilder skal det bare være region Sør som uttrykker mistillit til generalsekretæren. Dette har vi forsøkt å få bekreftet ved en henvendelse til samtlige seks regionledere søndag ettermiddag; Jan Erik Johnsen i Nordland, Idar Klumsvik i region Nordvest, Helge A. Karlsen i Øst, Odd-Arne Skoglund i Troms og Finnmark og Bjørn Ydse i region Vest. De fleste svarer at dette bare er en trist sak, men likevel «ingen kommentar, snakk med generalsekretæren», men ingen uttrykker noen form for støtte til region Sør. Det er bare regionleder Geir Giæver i Trøndelag som ikke har besvart vår telefonhenvendelse.

«Ansatte står bak generalsekretæren»

Kilder med kunnskaper om den langvarige konflikten sier at generalsekretæren ikke lenger kunne ha den daglige ledelse under slike omstendigheter og derfor varslet nestleder i forbundsstyret om at det måtte tas et valg mellom han og presidenten. Varslingssaker skal også gjelde det som beskrives en «uheldig behandling av andre medarbeidere i administrasjonen». Etter hva Båtmagasinet forstår stiller hele sekretariatet seg bak generalsekretæren. Flere ansatte, og tidligere ansatte, har sendt bekymringsmeldinger og varslinger til forbundsstyret.

Båtmagasinet har forsøkt å få en kommentar fra tidligere president Egil Kr. Olsen, både på telefonen og i e-post, men han har ennå ikke svart oss.

Visepresident Jan-Inge Kleppevik har allerede tiltrådt som fungerende president. I en interimsperiode frem til 1. april fungerer Egil Kr. Olsen kun som honorær president uten fullmakter. Fungerende president Kleppevik bekrefter til Båtmagasinet at han har mottatt varsler både fra generalsekretæren og fra enkelte av de ansatte. Mer ønsker han ikke å si før saken er behandlet i et i forbundsstyret senere i mars.

Æres for innsatsen

Vi har også bedt generalsekretær Hvide Smith kommentere det som synes å være ugreie kommandolinjer mellom presidenten og sekretariatet i KNBF, men han ønsker foreløpig ikke å gi noen kommentar, men vi leser i en melding om presidentens avgang, gjengitt på på KNBFs egen hjemmeside, at president Olsen har vært med på å utvikle Båtforbundet i vesentlig grad, og under hans ledelse har forbundet styrket sin posisjon og økonomi.

-Under Egils regime kan vi og glede oss over nye medlemsfordeler, og flere er på trappene. Like viktig er vel hvorledes vi har befestet vår posisjon som talerør for båtfolkets interesser i media. Vi er også hyppig på Stortinget. Jeg har opplevd å kjenne mange forskjellige presidenter, men en mer hardtarbeidende kan jeg vanskelig huske å ha sett, sier Hvide Smith.