STERK REAKSJON: Styret i KNBF-region Sør la søndag ned sine verv, i lojalitet til forbundets president Egil Kr. Olsen som de mener har fått en ufortjent hard medfart av generalsekretær Stig Hvide Smith (bildet). Generalsekretæren sier det hele må bero på mistolkninger. (FOTO: KNBF).
STERK REAKSJON: Styret i KNBF-region Sør la søndag ned sine verv, i lojalitet til forbundets president Egil Kr. Olsen som de mener har fått en ufortjent hard medfart av generalsekretær Stig Hvide Smith (bildet). Generalsekretæren sier det hele må bero på mistolkninger. (FOTO: KNBF).

Hele styret i KNBF-region Sør trekker seg

Styret i Region Sør er på kollisjonskurs med sin egen generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Så tilspisset er situasjonen at hele styret søndag valgte å legge ned sine verv med øyeblikkelig virkning.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har ikke tillit til prosessen som er gjennomført for å få avsatt sittende president, skriver regionleder Inge M. Fister, som også er medlem i forbundsstyret, i et kort brev til KNBF-kolleger i forbundsstyret etter et ekstraordinært styremøte søndag. Et samlet styre i KNBF Region Sør sier at de ikke har tillit til generalsekretær Stig Hvide Smith eller mot andre regioner som har sendt mistillit til president Egil Kr. Olsen.

Bakgrunnen for mistilliten skal være det de beskriver som generalsekretærens totale mangel på empati. Også generalsekretærens ordbruk om presidenten blir nevnt. Regionlederen ber samtidig om at alle personopplysninger om styret i Region Sør umiddelbart fjernes fra KNBFs nettsider.

Regionleder Inge Fister ønsker ikke å kommentere saken til Båtmagasinet og henviser kategorisk til generalsekretæren. Heller ikke president Egil Kr. Olsen vil uttale seg - og henviser oss til generalsekretæren.

«Ikke kjent med vedtaket»

Båtmagasinet kan ikke vise til årsaken til det som ut fra reaksjonen kan beskrives som en konflikt mellom presidenten og generalsekretæren. Egil Kr. Olsen har på sin side gjort det klart at han av helsemessige årsaker akter å fratre sin stilling i KNBFs forbundsstyre 1. april i år.

Generalsekretær Stig Hvide Smith sier til Båtmagasinet at sekretariatet i KNBF ikke har mottatt noen informasjon fra Region Sør om et slikt vedtak. Han finner det svært underlig om det er truffet en slik beslutning i et regionstyre uten at han formelt er informert. Likevel bekrefter han at det har vært misforståelser rundt kommunikasjonen om presidentens avgang, en avgang som også ifølge Hvide Smith er av helsemessige årsaker, og han har forståelse og respekt for Olsens beslutning om fratredelse 1. april.

«Stor respekt for Olsen»

- Jeg vil understreke at jeg har stor respekt for Egil Kr. Olsen og det arbeidet han har nedlagt i KNBF, sier han til Båtmagasinet. Forbundsstyrets nestleder Jan-Inge Kleppevik trer inn som fungerende president etter Olsens avgang og frem til styret har konstituert ny leder.

Rett etter at regionen bekjentgjorde sin beslutning søndag, gjorde Hvide Smith en henvendelse både til Region Sør og til medlemmene i KNBFs forbundsstyre, der han stiller seg undrende til at han ikke har fått kopi eller blitt forespurt om brevets anliggende, all den stund innholdet har aktualitet for KNBFs sekretariat. Her understreker han også at han «på ingen måte har deltatt i noen prosess rundt mistillit til presidenten. Saken må bero på mistolkninger. I motsatt fall vil jeg gjerne unnskylde direkte», skriver generalsekretæren.

Stort fokus på momskompensasjon

Egil Kr. Olsen har vært president i KNBF de siste seks årene. I disse årene har han ikke minst hatt stort fokus på den gullkantede momskompensasjonsordningen som gjennom mange år har kommet de 260 båtforeningene til gode, men som fikk seg en knekk i 2019 da Lotteri- og stiftelsestilsynet ga KNBF avslag om tilbakebetaling av 12 millioner kroner under henvisning til ny forskrift om tildeling av kompensasjon.

Det var tidligere generalsekretær Endre Solvang som gjennom flere år frontet momsordningen som trakk til seg stadig nye båtforeninger. Etter det Båtmagasinet forstår var det «intern uro» som fikk Solvang til å gå fra sin lederjobb. Stig Hvide Smith overtok da ledelsen i sekretariatet og Solvang gikk over i nyopprettet stilling som CFO, chief financial officer, som på godt norsk er finansdirektør.

Siste nytt i saken:

Sekretariatet i KNBF meddeler onsdag ettermiddag i en e-post til Båtmagasinet at de nå har mottatt melding om at regionstyret i Sør har valgt å fratre sine verv. Generalsekretær Stig Hvide Smith har bedt regionstyret om begrunnelse for vedtaket, men den står foreløpig ubesvart.