TRYGT BÅTLIV: Statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet er opptatt av kunnskapsbasert ferdsel på sjøen. Sjøfartsdirektør Knut Aril Hareide jobber for O-visjon for drukningsulykker, men mener konsekvensen av praktisk utsjekk av Båtførerprøven må utredes. Foto: Amund Rich. Løken.

Litt nærmere praktisk del av Båtførerprøven?

Sentrale politikere i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget avviser ikke tanken om praktisk avsjekk av Båtførerprøven. Dette kom frem på et båtpolitisk seminar på Stortinget denne uken.

Publisert Sist oppdatert

Det var KNBF i samarbeid med regjeringspartiene som sto bak det båtpolitiske seminaret. Tema var sjøsikkerhet, med utgangspunkt i målet om at ingen skal miste livet, eller bli hardt skadet, på havet. En rapport om 0-visjonen er utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. En handlingsplan skal i iverksettes fra 2025, ifølge statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og Fiskeridepartementet.

 «Et helt nødvendig tiltak»

Generalsekretær Stig Hvide Smith i KNBF understreket at en praktisk del av båtførerprøven, en utsjekk, er nødvendig for å oppnå målene om trygg ferdsel på sjøen. Han poengterte at det er meningsløst at en person helt uten praktisk båterfaring kan føre en 49-fots båt i 49 knop. KNBF har en resolusjon fra sitt Båtting 2022 om å arbeide for at Båtførerprøven også en praktisk utsjekk.

 Vil ha et enkelt opplegg

– Bakgrunnen for praktisk utsjekk ligger i at altfor mange ulykker og skader skjer på grunnlag av manglende brukerkompetanse og uforstand. Vi håper en slik ordning kan bidra til mindre ulykker og trygg ferdsel på sjøen, sier Hvide Smith. Han la vekt på at man ønsker et enkelt opplegg for å se at en kan føre en båt inn og ut av havnen, har enkel forståelse av navigering og vet at vær, vind og strøm påvirker båtens manøvrering. Du skal også beherske og hente opp en person fra sjøen.

 Politisk vilje

POLITISK VILJE: Politikere i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget (med ryggen til) lyttet til innspill fra båtlivets aktører og avviser ikke at det kan komme en praktisk utsjekk av Båtførerprøven. Møteleder var Senterpartiets Geir Inge Lien. Foto: Endre Solvang, KNBF.

Politikere i Transport og kommunikasjonskomiteen ga uttrykk for at forslaget er godt og at det bør videreføres. Kirsti Leirtrø (AP) så stort behov for ytterligere søkelys på ulykkesforebyggende tiltak og avviste ikke forslaget fra KNBF. Det gjorde heller ikke Jone Blikra (Ap) som mente at det er politisk vilje til en praktisk del av båtførerprøven. Liv Kari Eskeland (H) ville også ha praktisk utsjekk. Panelet var også opptatt av tiltak mot spesielt ulykkesutsatte grupper til sjøs og etterlyste skjerpede tiltak for fisketurister. Leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen, Erling Sande (Sp) savnet også tiltak ut ifra det paradoks at båtene blir stadig kraftigere og farten øker. Han etterlyste bedre polititjeneste til sjøs og stilte spørsmålet om ikke politiet er for landbaserte.

Statssekretær Vidar Ulriksen understreket at nettopp kompetanse er et stikkord for trygg adferd på sjøen.

 «Et inngripende tiltak»

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide sier i en kommentar til Båtmagasinet at det er helt naturlig at det gjøres en nærmere vurdering av både dette og andre tiltak i forbindelse med nullvisjons- og handlingsplanarbeidet det neste året, der vi skal vurdere hvilke tiltak som er best for å få ned ulykkestallene.

-På generelt grunnlag ser vi som fagdirektorat med positive øyne på tiltak som er med på å heve kompetansenivået hos de som ferdes på sjøen. Vi registrerer et stort engasjement fra flere organisasjoner som sitter på mye god fagkompetanse. Dette er et stort, men også inngripende tiltak, som må konsekvens utredes på en god måte før en beslutning tas, sier han.