PRAKTISK BÅTFØRERPRØVE: Generalsekretær Stig Hvide Smith mener tiden er moden for en praktisk utsjekk for å bestå båtførerprøven. Foto: KNBF.

Vil ha praktisk utsjekk for å ta båtførerprøven

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) vil at Båtførerprøven ikke lenger bare skal være en teoretisk prøve, men også ha en praktisk utsjekk av ferdigheter.

Publisert Sist oppdatert

Generalsekretær Stig Hvide Smith er Båtforbundets representant i Sakkyndig Råd hos Sjøfartsdirektoratet. Der har han nylig fremmet resolusjonen fra KNBF sitt Båtting 2022 i Bergen hvor det ble vedtatt å arbeide for at Båtførerprøven ikke lenger bare skal være en teoretisk prøve, men også en praktisk utsjekk.

Ikke tilsvarende Biltilsynet

Hvide Smith vektlegger at man ikke ønsker et opplegg liknende Biltilsynet for bilister, men i enkelthet en utsjekk for kompetent og godkjent båtmann som viser at du i tillegg til lærdommen fra teorien også behersker bl.a.:

· Å ta sikkerhetssjekk på båten du skal føre med plan for turen

· Å føre en båt inn og ut av havnen samt basal praktisk navigering

· At du forstår hvorledes elementene (dvs. vær, vind og strøm) påvirker båtens manøvrering

· At du metodisk behersker å hente opp en person fra sjøen

Skal bidra til færre ulykker

– Bakgrunnen for praktisk utsjekk ligger i at altfor mange ulykker og skader skjer på grunnlag av manglende brukskompetanse og uvettighet. Vi håper en slik ordning kan bidra til mindre ulykker og trygg ferdsel på sjøen, sier Hvide Smith.

Hvordan dette skal gjennomføres i praksis gjenstår å se, men Sikkerhet- og Utdanningskomiteen (SUK) i KNBF vil fremlegge et forslag ovenfor Sjøfartsdirektoratet etter samråd med blant andre Redningsselskapet.

Vil bruke egne ressurser

Båtforbundet har 394 havner langs hele kysten med masse kompetente tillitsfolk blant sine 43.000 medlemmer.

Generalsekretæren mener det naturlig at Båtforbundet tar ansvar og deltar i dette opplegget, og henviser til forbundets 394 tilsluttede havner langs kysten og mange kompetente tillitsfolk blant de 43.000 medlemmene.

- Når kan dette settes ut i livet? Båtmagasinet spør generalsekretæren:

- Skal vi håpe på fra to til fire år, helt avhengig av prosessen videre. Dersom den endelige godkjenning kan gjøres av Sjøfartsdirektoratet, kan det gå relativt kort tid, men må det til politisk behandling på Stortinget, vil det gå lengre tid. Jeg har allerede vært i dialog med flere av de politiske partiene som stiller seg bak forslag, så dette har vi tro på i en eller annen form, sier han.