Is koster båteiere dyrt

Mange båteiere kan vente seg en overraskelse i forsikringsoppgjøret for skader som skyldes is og snø.

Publisert

Har du båten på vannet i vinter, pass på. Forsikringen dekker nemlig ikke skader som skyldes berøring med is - med et unntak. En av tre båtskader skjer om vinteren. Mange av skadene skjer mens båten ikke er i bruk, viser tall fra If Skadeforsikring.

De vanligste skadene på vinterhalvåret er at båten synker eller skades i opplag på land.

– Båtforsikringen dekker ikke skader som skyldes snø- og istyngde, frost og issprenging eller berøring med is, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If til Båtliv.

Berøring av is gjelder også om du er ute og kjører og treffer et isflak. Heller ikke om skaden skyldes at isen kommer flytende inn i båthavnen, som følge av bølger eller vind, dekkes skaden av forsikringsselskapet.

– Vi har fått meldt betydelig flere skader som en følge av berøring med is i år enn tidligere år. Årsaken er trolig at det har vært en mye kaldere og lengre frostperiode over hele landet i år. Mange steder er dette en problemstilling kundene er uvant med å håndtere, sier Frostad. Han poengterer at is og båter er en dårlig kombinasjon.

– Det er altfor stor risiko for skader. Unntaket i vilkårene er fornuftig, sier han

Tryggere i boblehavn

Ligger båten i en boblehavn kan skaden likevel dekkes av forsikringen. I If sine forsikringsvilkår kreves at du skal føre forsvarlig tilsyn, og at det skal være montert stoppekran som skal være stengt når den ikke er i bruk.

Om sommeren ligger selvlensende båter stort sett med stoppekranene åpne for å drenere bort vannet.

– Mange av disse båtene ligger med stoppekranene åpne også om vinteren, og da blir snø og frost en risiko. Drenshullene sitter lavt over vannet, og snøtyngden kan presse båten så lavt i vannet at vannet renner inn i båten i stedet for ut,  sier Emma Elisabeth Vennesland hos If.

Hun legger til at trebåter er ekstra utsatt for synking.  De ligger dypere i vannet på grunn av snøtyngde.  Bordganger som normalt ligger over vann kommer under vann. Dermed kan lekkasje mellom bordgangene føre til store mengder vann inn i båten og dermed synking.

Dekk til på land

Isprenging er også et utsatt problem om vinteren, uansett om båten ligger på land eller i sjøen. Heller ikke denne type skade dekkes av forsikringsselskapet. Varmeovn og jevnlig med inspeksjoner er derfor viktig for å unngå ubehagelige overraskelser.

Står båten i opplag på land, krever forsikringsvilkårene at båten skal være forsvarlig oppstøttet og tildekket.

Ekspertpanelet i Båtliv og Seilas har fått inn mange spørsmål om vinteropplag og helårsbruk.  På et spørsmål om hva som lønner seg, å la skroggjennomføringen stå åpen eller lukket, anbefaler Christan Zaborowski å helle på frostveske og lukke ventilen.

Les spørsmål og svar i sin helhet

Tom Sollie, ekspert innenfor praktiske båttips, anbefaler i flere av sine svar til Båtlivs lesere å tilte opp aggregatet. Flere av Tom Sollies svar finner du her.

Del din erfaring fra forsikringsselskaper og vinterskader i kommentarfeltet under:

Powered by Labrador CMS