Fra v. Jørn Fjellsaune, president i Båtforbundet Bjørn Ydse og Bjarte Tafjord i Neptun Båtforening.
Fra v. Jørn Fjellsaune, president i Båtforbundet Bjørn Ydse og Bjarte Tafjord.

Mottok miljøprisen på Båttinget

- Denne prisen betyr mye for oss, sier prismottaker Bjarte Tafjord i Neptun Båtforening i Bergen. Båtforeningen satser blant annet på egen tømmestasjon for septik.

Publisert

– Neptun Båtforeningen har etablert flere miljøaktiviteter og installasjoner til beste for natur og miljø, og er på flere områder innenfor Båtforbundets bærekraftmål, sa president Bjørn Ydse blant annet da han overrakte prisen.

– Vi er stolte, glade og ydmyke og svært takknemlige over å motta denne prisen. Det betyr mye for oss, sier Bjarte Tafjord fra Neptun båtforening.

Båtforbundet har innstiftet en miljøpris. Den ble for første gang delt ut under årets Båtting i Tromsø

Båtforeningen Neptun satser grønt

Neptun har etablert spyleplass med oppsamling og rensing. Dette fanger opp tilnærmet 100% av tungmetaller og mikroplast, og var landets første anlegg i sitt slag i en båtforening.

Foreningen har egen miljøkontainer, med kildesortering av alt avfall, i tillegg til avtale om regelmessig henting av spesialavfall som olje og batterier.

Styret i foreningen har egen miljøansvarlig med ansvar for HMS-arbeid, og utforming og vedlikehold av styringsystem for arbeidet, med særlig fokus på miljø.

Prosjekt for tømmestasjon for septik fra båt. Forventes ferdig innen utgangen av 2024.