Hvor norsk var den norske sjømann?
Hvor norsk var den norske sjømann?

Hvor norsk var den norske sjømann?

Søndag 15. november kl 14 skal fortellingen om den norske sjømannsstanden under lupen på Sjøfartsmuseet.

Publisert

Professor Terje Halvorsen forteller om utviklingen mot et stadig mer konkurranseutsatt sjømannsyrke fra 1960-årene og fremover, og trekker linjen til og forbi opprettelsen av Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Norsk skipsfart har, både internasjonalt og i hjemlige farvann, vært i en rivende utvikling i årene etter 1960. Den "tradisjonelle" norske sjømann i langfart på syv hav var nettopp det - norsk. Men allerede før krisetiden på 1970-tallet var dette bildet i endring, og antall nordmenn om bord på skip i utlandet ble mer enn halvert i dette tiåret.

Samtidig rykket nye nasjonaliteter inn på norske skip, både som mannskap og befal. Var de en trussel mot sikkerheten? Hvordan møtte sjøfolkene og deres organisasjoner innrykket av kollegaer fra andre land?

Terje Halvorsen er professor emeritus ved Høgskolen i Lillehammer. Han har skrevet flere bøker og artikler med emner fra arbeiderbevegelsen. Boken «Vi seiler for velstand og lykke», bind 2 i Norsk Sjømannsforbunds historie, kom ut i 2007.

 

(bildetekst)

Den norske sjømann – her «Førstereis» malt av Oscar Wergeland.

Powered by Labrador CMS