Hva vil en tunnel bety?

Tre studenter skriver hovedoppgave om skipstunnel på Stad og den eventuelle betydningen for fritidsflåten. Nå trenger de din hjelp.

Publisert

HOVEDBILDE: Studentene Arve Kvalsvik, Christian Remøy og Marius Remøy undersøker hva en eventuell Stadtunnel vil bety for fritidsbåtflåten.

Studentene Arve Kvalsvik, Christian Remøy og Marius Remøy studerer nautikk ved Høgskulen i Ålesund. Som hovedoppgave har de valgt å skrive om skipstunnel på Stad.

– Stadhavet er som kjent en av de farligste og mest værharde havstrekningene vi har langs kysten, og mange vegrer seg for å krysse denne strekningen. En skipstunnel gjennom Stad vil gjøre at man kan ferdes sikkert fra Bergen til Molde, uten å være redd for at det skal bli for dårlig vær. Man vil knytte kysten sammen på en helt ny måte, og det vil ha svært stor betydning for næringslivet i regionen, med redusert ventetid og stabile rammevilkår, skriver studentene i en epost til Båtliv.

KARTLEGGE.

– I forbindelse med denne oppgaven skal vi finne ut hvor stor betydning skipstunnelen vil ha for fritidstrafikken. Hvor viktig tunnelen er for fritidsflåten er et viktig tema som ikke har vært godt nok utredet. Derfor ønsker vi å kartlegge behovet for en skipstunnel gjennom Stad for denne brukergruppen. Status nå er at Finansdepartementet og Kystdepartementet skal kvalitetssikre siste rapport, og komme med en konklusjon. Deretter skal statsråden legge fram saken for Stortinget, som har det siste ordet, fortsetter studentene.

For å kartlegge behovet har studentene lagd en nettbasert spørreundersøkelse. De oppfordrer alle som har, eller har hatt fritidsbåt, til å ta spørreundersøkelsen.

Alle som er med på undersøkelsen er med i trekningen av en IPod Nano, opplyses det om.

Powered by Labrador CMS