STOR PÅGANG: Det vil nok bli stor pågang av båtførere for å ta kurset når det nærmer seg 1. juni, sier seksjonssjef Petter Andre Søreng i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Sjøfartsdirektoratet.

Over 1000 båtførere i gang med høyhastighetskurs

Vi skal bare gjennom denne vinteren og våren neste år før alle skippere i båter som gjør mer enn 50 knop må ha bestått sin teoretiske og praktiske «eksamen». Hittil har over 1000 båtførere vært på teoridelen av høyhastighetskurset.

Publisert Sist oppdatert

For å kjøre fritidsbåter som gjør mer enn 50 knop må du altså ha vært gjennom både et teoretisk kurs og samtidig bevist kjørekompetanse ved praktisk båtkjøring hos kurstilbydere i Norge, hos aktører som selv er blitt godkjente som instruktører i år.

Bare Sjøredningsskolen har instruktørkurs

KORT TID IGJEN: Allerede 1. juni neste år skal alle førere av båter som gjør med enn 50 knop ha høyhastighetsbevis. Rekker alle å komme gjennom nåløyet innen den tid? Foto: Båtmagasinet.

På Båtmagasinets spørsmål om hvor mange steder i landet hvor det foregår opplæring av instruktører, svarer seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektorat, Petter Andre Søreng, at det foreløpig kun er Redningsselskapets Sjøredningsskole i Horten som er godkjent til å holde slike kurs, men han ser gjerne at flere påtar seg ansvar for opplæring av instruktører.

-Det er imidlertid åpent for alle - som dekker kravene - til å søke om å bli tilbydere av slike kurs. Mer informasjon om kravene til å bli tilbyder av instruktørkurs finner du på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside. Frem til i dag er det et femtitalls instruktører som har gjennomført dette kurset, sier han.

Ni kurssteder for båtførere

-Men hvor mange kurssteder er etablert for oss båtførere som skal ta høyhastighetsbeviset?

-Per nå har vi godkjent ni kurstilbydere og det er i tillegg noen søknader som ligger til behandling. Flere av disse kurstilbyderne driver omreisende kursvirksomhet, så det begynner å bli god dekning av kurstilbydere på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet opp til Bergen. Nordover er det dessverre litt mangelfullt med kurstilbydere ennå.

-Det er ikke lenge til juni 2023, Søreng. Går implementeringen etter planen?

-Ja, det gjør den. Kursene startet i juni i år og vi er snart klar til å begynne å utstede høyhastighetsbevisene.

1000 er gjennom teorikurset

-Hvor mange skippere i fritidsbåter med toppfart har har til nå fått opplæring og godkjenning?

-Ifølge kurstilbyderne har pågangen for å gjennomføre høyhastighetskurset vært stor. Vi vet at det er gjennomført godt over 1000 teoretiske kurs i løpet av sommeren. Hvor mange av disse som har utført praktisk del er vi ikke kjent med, men mange er i gang med dette også. Kurstilbyderne rapporterer om generelt gode tilbakemeldinger på kursene. Sjøfartsdirektoratet vil i løpet av kort tid begynne med utstedelse av høyhastighetsbevis til de som har gjennomført kurs, sier han.

Fortløpende oppdatering av båtlisten

-Er listen over aktuelle fritidsbåter nå komplett?

-Listen vil oppdateres etter hvert som det identifiseres nye modeller som ikke står oppført fra før. Jeg må understreke at førere av fritidsbåt som kan oppnå 50 knop eller mer vil være underlagt kravet om høyhastighetsbevis selv om båten de fører ikke står på listen. Det er altså den potensielle hastigheten som er avgjørende om fører må ha høyhastighetsbevis, ikke listen. Fører har alltid har ansvaret for å gjøre seg kjent med, og oppfylle de krav som stilles.

-Er det realistisk å ha alle førere godkjent innen juni 2023?

-Kravet inntrer 1. juni 2023. Det er viktig at personer som nå vet de må ha høyhastighetsbevis, så raskt som mulig gjennomfører teoretisk og praktisk kurs, men jeg regner med at det vil nok bli stor pågang av båtførere for å ta kurset når det nærmer seg 1. juni, sier Petter Andre Søreng.