Strammer inn i Bergensskjærgården

Fylkesmann Svein Alsaker (KrF) i Hordaland har sett seg lei på både den ofte tilfeldige og liberale kommunale dispensasjonspraksisen og de mange bruddene på strandloven i fylket. Nå vil han ha strengere restriksjoner.

Publisert

På en konferanse denne uken har kommunene, fylket, Fylkesmannen og berørte direktorater diskutert hva som må gjøres. Svaret fra fylkesmannens kontor er skjerpet kontroll og langt tøffere oppfølging av lovbrudd. Også den liberale dispensasjonspraksisen i mange kommuner vil Fylkesmannen ha en slutt på. Sigende priser, trangt om plassen Fjordfylket i vest har opplevd en eksplosjon i hytteprisene, og det er også et stort underskudd på marinakapasitet i sentrale strøk. Viktige deler av skjærgården har dermed blitt «privatisert».

    Tomter opparbeides og beplantes, mens «rorbruer» og naust innredes som hytter. Dette innebærer begrenset tilgang til strandsonen for folk flest, skal man tro Fylkesmannens kontor. Samtidig omsettes båtplasser til «Oslofjord-priser», og byggingen av mye anlegg går tregt. Resultatet er ytterligere press på standlinjen ettersom mange hyttefolk anlegger store, private kaianlegg.

Ja til fortetting, om reglene følges

Fylkesmannen har i mange tilfeller overprøvd kommunal godkjenning av prosjekter der lokale krefter går sammen om å samle for eksempel marinatjenester på begrensede områder. Blir det en endring i denne praksisen?

    - Så lenge kommunen holder seg innen regelverket og utbyggingen ikke bryter med nasjonale målsettinger og plan- og bygningsloven, så har vi slett ikke noe i mot slik fortetting - tvert imot, men reglene må følges, og dette vil vi innskjerpes, sier Svein Alsaker til batliv.no.

Kan miste dispensasjonsretten

Totalt klaget Fylkesmannen i Hordaland inn 92 av de vel 1440 dispensasjonene fylkets kommuner ga i forbindelse med strandsoneaktivitet i 2007. Nær 90 prosent av klagene endte med at Fylkesmannen «vant» saken. Og nå kan embedet snart får et enda mer sviende «ris bak speilet» til rådighet. Til neste år kommer det trolig en revidert plan- og bygningslov der det åpnes for at kommunene i verste fall kan bli fratatt dispensasjonsretten.

Powered by Labrador CMS