Helgardert kyststripe mot vannscooterkjøring

– Det er fullt mulig å bruke vannscooter i Norge. Kommunene er forpliktet til å gi tillatelse, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Forbudskart departementet har utarbeidet og kommunenes praksis sier noe helt annet.

Publisert

KARTUTSNITT: På områdene som ikke er skraverte har kommunene anledning til å godkjenne for vannscooterkjøring Nøtterøy og Tjøme er bak de skraverte områdene i vest. Skipsleia som ikke er skravert er også en del av forbudssonen.

Etter åpningsbrevet fra ESA som mener at vannscooterforbudet i Norge er ulovlig, svarte miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i egen pressemelding at dette ikke stemmer.

– Det er fullt mulig å bruke vannscooter i Norge. Og i den nye forskriften har vi forbedret søknadssystemet, og kommunene er forpliktet til å åpne områder for vannscooterkjøring der hvor det ikke er konflikt med miljø eller sikkerhet, sier Bård Vegar Solhjell.

Kommunene er altså forpliktet til å åpne områder for vannscooterkjøring. Men hvor god er muligheten til å følge opp denne forpliktelsen som Miljøverndepartementet har pålagt dem?

– Kun avslag

Vannscooter-entusiast Carl Jacob Johansen forteller til Båtliv at det er søkt alle kystkommunene om å få plass til å kjøre på.

– Hittil har vi fått bare avslag så langt. Vi har sendt til om lag 200 kystkommuner, forteller Carl Jacob Johansen.

Store forbudssoner

Miljøverndepartementet har utarbeidet et kart som viser hvor kommunene har lov til å tillate kjøring med vannscooter. Kommunene kan ikke tillate bruk av vannscooter i de skraverte områdene som følger av kartvedlegget.  På kartene vi har hentet utsnitt fra kan man heller ikke kjøre vannscooter i skipsleden

Se kartet

Med begrunnelse i at store områder langs kysten har betydelige naturverdier og høyt konfliktpotensial både i forhold til miljø- og sikkerhetshensyn, ble det inført skraverte områder der kommunene ikke har hjemmel til å åpne for bruk av vannscooter. Områdene som er skravert som forbudssoner består kort sagt av verneområder, viktige friluftsområder, herunder kommunale og statlig sikrede friluftsområder, hytteområder, boligområder, rekreasjonsområder, badeområder, farleder, områder som har prioriterte, truete eller nær truete arter, områder som har utvalgte, truete eller nær truete, naturtyper som er viktig for naturmangfold, områder som er inntil en kilometer fra inngrepsfrie naturområder (INON-område) og områder med yrkesfiske, akvakulturvirksomhet eller annen næring.

– Kun utenfor de skraverte områdene

Etter utspillet fra Solhjell om at det er fullt mulig å bruke vannscooter i Norge og at kommunene er forpliktet til å åpne områder for vannscooterkjøring der hvor det ikke er konflikt med miljø eller sikkerhet, ringer vi avdelingsdirektør Torbjørn Lange i Miljøverndepartemenet.

– Hvilke områder er det kommunene kan godkjenne for vannscootere?

– Kommunene kan kun godkjente områder for vannscooterkjøring utenfor de skraverte områdene, sier Lange til Båtliv. Han er ikke enig i at hele kyststripen er skravert som en forbudssone, og påpeker at kommunene skal gi tillatelse der det ikke er konflikt med miljø eller sikkerhet..

Se kartet

– Men det er kun utenfor de skraverte områdene kommunene kan gi tillatelse?

– Ja, men kommunene har anledning til å tillate en korridor i det skraverte området for å komme fram til de lovlige områdene, sier Lange til Båtliv.

Lite fartøy, til havs

Ut fra kartet må vannscooterne langt ut før de får lov til å kjøre. Kartet viser at det blir stor avstand fra øyer og landområder som skjermer for vind og bølger. Kartet viser også at det blir god avstand til nærmeste nødhavn. Carl Jacob Johansen  forteller at vannscootere stort sett har CE-sertifiseringen C. Det vil si at det ikke anbefales bruk annet enn nær kysten.

Alt om CE-merking

Båtliv har tatt kontakt med Sjøfartsdirektoratet om de mener det er forsvarlig å sende vannscooterne langt ut for at det skal være lovlig, og artikkelen følges opp når Sjøfartsdirektoratet har svart.

Powered by Labrador CMS